Uluslararası Sürdürülebilir Kentler Zirvesi 18 Mart’ta Kadıköy’de

Kadıköy Belediyesi ve Uluslararası Sürdürülebilir Kentler Birliği (ICLEI), 18 Mart’ta küresel ve ulusal aktörleri Kadıköy Sürdürülebilir Kentler Zirvesi’nde bir araya getiriyor. Zirvede yeşil şehir yatırım finansmanı, iklim krizi ile mücadelede uluslararası girişimler ele alınacak.

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, ICLEI Genel Sekreteri Gino Van Begin ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in çağrısı ile toplanan Sürdürülebilir Kentler Zirvesi 18 Mart Cuma günü Kadıköy Kozyatağı Kültür Merkezi’nde yapılacak. ICLEI’nin şimdiye kadar Türkiye’deki en geniş kapsamlı etkinliği olan zirvede, yeşil şehir yatırım finansmanı, iklim krizi ile mücadelede uluslararası girişimler, döngüsel yaşam konularının belediyelere sunduğu fırsatlar ele alınacak. Sürdürülebilir Kentler Zirvesi’nin sonunda belediye başkanlarının imzalayacağı “Kadıköy Bildirgesi” açıklanacak.

Dünyanın geleceği için sürdürülebilir kentler

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, ICLEI Genel Sekreteri Gino Van Begin ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer imzalı Sürdürülebilir Kentler Zirve Çağrı Metni’nde, kentsel hızlı nüfus artışının ve kaynakların kontrolsüz kullanımının başta çevre olmak üzere pek çok soruna yol açtığının altı çiziliyor. Kentlerde yoğunlaşan nüfus grupları arasındaki sosyo-ekonomik ayrımın artmasına dikkat çekilen metinde, kentsel yoksulluk ve kentsel güvenlik gibi sorunların da kentsel yaşam kalitesini olumsuz etkilediği vurgulandı.

Metin, “Bu bağlamda ortaya çıkan veya gittikçe katmanlaşan sorunlara çözüm bulabilmek için sürdürülebilir kentlere ulaşma amacı günümüzün büyük önceliğini oluştururken; dünyanın geleceği konusunda büyüyen riskler her seviyede kamu yöneticilerinin de harekete geçmesi gerektiğini gösteriyor. Bu noktada, küresel ölçekte kabul edilen ilke kararlarının yerelde somut uygulamalar haline getirilmesi önem kazanıyor” satırları ile zirvenin önemini vurguluyor.

Zirve kapsamında dünyanın farklı coğrafyalarından aktörler, iyi uygulama örneklerini ve deneyimleri paylaşmak üzere Kadıköy’de olacak. Sürdürülebilir Kentler Zirvesi’nin; sürdürülebilirlik, iklim krizi, gıda krizi gibi konularla ilgilenen belediyelerin deneyimlerini paylaşması, ICLEI ağı içindeki küresel muadilleriyle iş birliği fırsatları yaratması ve küresel finansal kaynaklara erişim konusunda uluslararası temsilcilerle diyalog geliştirmesi gibi somut hedefleri bulunuyor.

Kadıköy Belediye Başkanı’ndan çağrı

Kadıköy Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen zirve öncesi bir açıklamada bulunan Kadıköy Belediye Başkanı Şendil Dara Odabaşı, Uluslararası Sürdürülebilir Kentler Zirvesi hakkında, “Küresel bir ağ olan ve 125’ten fazla ülkede aktif olan Sürdürülebilirlik İçin Yerel Yönetimlerle (ICLEI) birlikte düzenleyeceğimiz bu zirvede, gezegenimizin geleceği için kentlerde neler yapabileceğimizi konuşacağız” dedi.

Odabaşı, “Uluslararası kuruluşların yerel ve bölgesel temsilcileriyle, yurt dışından ve yurt içinden belediyeleri bir araya getireceğimiz bu zirvede; iklim krizi, sürdürülebilir kentler, yeşil şehir finansmanı, döngüsel kültür ve küresel gündemlerin yerelleştirilmesi gibi önemli konularda oturumlarımız olacak. Bu oturumlarla, birçok büyükşehir, il, ilçe belediyemizin ve yurt dışından belediye başkanlarının iyi uygulama örneklerini ve deneyimlerini paylaşması da mümkün olacak” ifadelerini kullandı.

Kadıköy Belediye Başkanı Şendil Dara Odabaşı, herkesi, 18 Mart Cuma saat 09:30’dan itibaren TV Kadıköy’ün YouTube kanalından canlı yayınlanacak Uluslararası Sürdürülebilir Kentler Zirvesi’ni takip etmeye davet ediyor.

ZİRVE PROGRAMI

09:30 – 10:00 Açılış

 • Şerdil Dara Odabaşı, Kadıköy Belediye Başkanı, İstanbul
 • Katrin Jammeh, Malmö Belediye Başkanı, İsveç; ICLEI Birinci Başkan Yardımcısı (online)
 • Wolfgang Teubner, ICLEI Avrupa Bölge Direktörü
 • Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve ICLEI Küresel Yönetim Komitesi, İklim Eylemi Eş Başkanı

10:00 – 11:00 Yeşil Şehir Finansmanı

Kentler; ekonomik, fiziki ve sosyal değerlerin bir arada bulunduğu yerlerdir ve küresel ölçekte gayri safi yurtiçi hasılanın %80’inden fazlasını üretmektedirler. Finans, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına ulaşmak için yapılacak yatırımların can suyunu vermektedir. Daha sürdürülebilir ve döngüsel şehirler kurabilmek için belediyeler güncellenmiş finans ürünlerine ihtiyaç duymaktadırlar. Finans kuruluşlarının ise belediyelerin uygulamaları ve içinde bulundukları koşullar konusunda güncel bilgilere erişmesi gerekmektedir. Mevzuat çalışmaları da belediye finansmanı ve iklim krizi ile mücadele konusunda önemli bir ihtiyaç alanıdır. Bu oturum sayesinde talep tarafı belediyeler ve arz tarafı finans kuruluşları bir araya gelme fırsatı bulacaklar.

 • Moderatör: Onur Eryüce, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı
  • Şule Kılıç, EBRD Türkiye Başkan Vekili
  • Umberto Del Panta, Avrupa Yatırım Bankası (EIB) Türkiye Temsilciliği Başkanı
  • Tanguy Denieul, AFD Türkiye Direkörü
  • Arnaud Dupoizat, IFC Türkiye Direktörü
  • Recep Gürkan, Edirne Belediye Başkanı
  • Alper Taşdelen, Çankaya Belediye Başkanı

11:00- 11:30 Ara

11:30 – 13:00 Başkanlar Paneli

Günümüzün büyük önceliği olan “sürdürülebilirlik” konusu küresel ölçekte birçok vesileyle tartışılıyor. Dünyanın geleceği konusunda büyüyen riskler her seviyede kamu yöneticilerinin harekete geçmesi gerektiğini gösteriyor. Bu noktada, küresel ölçekte kabul edilen ilke kararlarının yerelde somut uygulamalar haline getirilmesi önem kazanıyor. Bu oturumda çeşitli kentlerin karşılaştığı zorluklar, sürdürülebilirlik stratejileri ve iyi uygulamaları tartışılacak, sürdürülebilirlik konusunda kabul edilen hedeflerin nasıl hayata geçirilebileceği gösterilecek.

 • Moderatör: Yunus Arikan, Küresel Savunuculuk Direktörü, ICLEI Dünya Sekretaryası
  • Minna Arve, Turku Belediye Başkanı, Finlandiya; ICLEI Başkan Yardımcısı (online)
  • Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
  • Peter Kurz, Mannheim Belediye Başkanı, Almanya; Küresel Belediye Başkanları Parlamentosu Başkanı
  • Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Belediye Başkanı
  • Ali Orkun Ercengiz, Burdur Belediye Başkanı
  • Birsen Çelik, Bozkurt Belediye Başkanı
  • Elif Köse, Safranbolu Belediye Başkanı
  • Şerdil Dara Odabaşı, Kadıköy Belediye Başkanı
  • Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve ICLEI Küresel Yönetim Komitesi, İklim Eylemi Eş Başkanı

13:00 – 14:00 Öğle Yemeği

14:00 – 15:30 Döngüsel Yaşam: Kültür, Doğa

“Döngüsel kültür” kavramı İzmir’de düzenlenen, Dünya Belediyeler Birliği 2021 Kültür Zirvesi sırasında yoksulluk, salgın ve iklim krizi gibi sınırları aşan küresel sorunlara karşı ortaya atılmıştır. Döngüsel kültür dünya kentlerinin ortak sorunlarını kültür aracılığı ile çözmeyi hedeflemektedir. Döngüsel kültür dört temel sütun üzerine oturmaktadır: doğamızla, geçmişle, birbirimizle ve değişimle uyum. Oturumda; sürdürülebilir kentler yaratmayı amaçlayan bu yeni kavram tartışılacak ve ilgili kent uygulamaları hakkında fikir alışverişleri gerçekleştirilecektir.

 • Moderatör: Mert Fırat, UNDP İyi Niyet Elçisi
  • Louisa Vinton, UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi (online)
  • Jordi Pascual, Dünya Belediyeler Birliği (UCLG) Kültür Komitesi Koordinatörü
  • Buket Uzuner, Yazar
  • Görgün Taner, İKSV Genel Müdürü
  • Dr. İrem Daloğlu Çetinkaya, Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü
  • Merve Akı, WRI Türkiye Kentsel Hareketlilik Yöneticisi
  • Güven Eken, İzdoğa A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı
  • Şerdil Dara Odabaşı, Kadıköy Belediye Başkanı

15:30 – 16:00 Ara

16:00 – 17:30 Avrupa ve Küresel Girişimlerin Yerelleştirilmesi

Avrupa ve küresel ölçekli sürdürülebilirlik girişimlerinin yerelleştirilmesi, şehirlerimizi dayanıklı ve refah düzeyi yüksek hale getirmek için önem taşımaktadır. Bu oturum, temiz, sürdürülebilir ve karbon nötr bir kent hayatına geçişi hızlandırmanın yollarını ele almaktadır. Dünyanın farklı şehirlerinden uygulama örneklerini bir araya getirecek bu oturum; yerel yetkililerin yeşile geçiş sürecinde karşılaştıkları zorlukları aktarmayı ve şehirlerin başarılarını vurgulamayı amaçlamaktadır.

 • Moderatör: Wolfgang Teubner, ICLEI Avrupa Bölge Direktörü
  • Peter Kurz, Mannheim Belediye Başkanı, Almanya; Küresel Belediye Başkanları Parlamentosu Başkanı
  • Gerd Trogemann, UNDP İstanbul Bölge Ofisi Direktörü
  • Gökhan Yüksel, Kartal Belediye Başkanı
  • Dr. Göktuğ Kara, Sürdürülebilir Hareketlilik ve İklim Değişikliği Takım Koordinatörü, Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Bölümü, AB Türkiye Delegasyonu
  • Verena Schwarte, Uluslararası İlişkiler ve Küresel Sürdürülebilirlik Departmanı, BonnBelediyesi, Almanya (online)
  • Julia Bartmann, Heinrich Böll Stiftung Türkiye Temsilciliği Direktör Yardımcısı
  • Chris Castro, Sürdürülebilirlik ve Dirençlilik Ofisi Direktörü, Orlando Belediyesi, ABD (online)

Related Articles

3110 YORUMLAR

 1. It’s one of my favorite aphorisms because it’s simple but yet powerful.
  This aphorism is short and sweet, but it teaches us a valuable truth.
  Oftentimes, it makes sense to delegate tasks.
  The Purpose & Function of Aphorism
  Ready to Use These Aphorism Examples In Your Writing.
  Are you in.
  Proverbs, on the other hand, can be much longer than aphorisms and adages.
  Fall seven times, stand up eight.
  He played the villain in the movie that famously stated.
  Washington’s message was that it’s wiser to be upfront and deal with the consequences.
  Sometimes, though.
  search bar with “what use aphorism.” written
  Your stories can benefit from this method too.
  But one key difference is that for a phrase to be truly aphoristic, it needs to be a short statement.
  20 Aphorism Examples
  So what do you do.

 2. Another example comes from Spider-Man, where Uncle Ben turns to Peter Parker and says, With great power comes great responsibility.
  Life is too short to surround yourself with toxic people.
  Want a few more.
  But these days.
  Not only that, but you can use aphorisms in your writing to summarize your central theme.
  Today, I’ll define aphorism and show you how these handy little sayings make your writing more memorable.
  Guy standing at a bookshelf
  This famous motto highlights the truism that life is full of ups and downs.
  Thomas Jefferson also mirrored this general idea when he said, I find that the harder I work, the more luck I seem to have.
  Aphorism Examples in Everyday Speech
  Interestingly enough, this saying was initially intended as a compliment.
  It meant that the person was versatile and adept at many things.
  You’re prepared to use these handy little sayings to make your prose more relatable.
  They’re written in countless books and passed down as folk wisdom.
  Aphorisms often use metaphors or creative imagery to express ideas.
  This famous motto highlights the truism that life is full of ups and downs.

 3. Do you believe that a penny saved is a penny earned.
  What does it mean.
  Opportunities don’t happen.
  We’ve all probably had to learn that the hard way.
  People often use this quote when discussing health, but Franklin was talking about fire safety.
  Skilled writers use aphorisms to evoke big ideas in a relatable way.
  Build a storyline around that saying.
  Let’s get started.
  See the difference.
  Don’t count on things that haven’t happened yet because something unexpected could occur.
  He played the villain in the movie that famously stated.
  Life is too short to surround yourself with toxic people.
  Shifting gears a little, let’s talk about one of the world’s greatest aphorists – Benjamin Franklin.
  They’re easy to remember and pass down through generations because they’re concise.
  It’s time.
  Too many times to count, right.