TİM’den sürdürülebilir tarım ve hayvancılık için 10 maddelik eylem planı

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin gerçekleştirdiği Tarım ve Hayvancılık Sektörlerinde Sürdürülebilirlik Eylem Planı Basın Toplantısı’nda TİM Başkanı İsmail Gülle 10 maddelik eylem planı açıkladı.

TİM Kadın Konseyi öncülüğünde hazırlanan 12 ana hedefin yer aldığı Sürdürülebilirlik Eylem Planı’nın hedeflerinden biri olan ‘Tarım ve Hayvancılık Sektörlerinde Sürdürülebilirlik Eylem Planı’nı paylaştı. Plan kapsamındaki hedefler Tarım ve Hayvancılık Sürdürebilirlik Komitesi, Tarımsal Üretim, Tarımsal ve Hayvansal Üretim, Su Ürünleri Yetiştiriciliği, Tedarik Zinciri-İşleme-Paketleme, İklim, İnsana Yakışır İş, Su ve Enerji, Kamu ve STK Ortak Çalışma Platformu, Döngüsel Ekonomi gibi 10 ana başlık altında belirlendi.

Küresel ısınmanın sonuçları ağır

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) İsmail Gülle, Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli’nin (IPCC) açıkladığı son raporunda en iyi senaryoya göre küresel ısınmanın 1,5 santigrat derece olarak gerçekleşmesi durumunda, kentsel alanlarda yaşayan 350 milyondan fazla insanın artan kuraklıklar nedeniyle su kıtlığı yaşayacağını, küresel GSYH’nin yüzde 10 azalmasının beklendiğini dile getirdi.

En kötü senaryoya göre ise küresel ısınmanın 4 santigrat derece olarak gerçekleşmesi durumunda, tarım alanlarının yaklaşık yüzde 10-30 seviyesinde küçüleceği ve küresel GSYH’nin yüzde 23 azalacağı gibi vahim senaryolarının öngörüldüğünü bildiren Gülle, G20 İklim etkileri Raporu’nda ise tarımsal kuraklıkların, orman yangınlarının, kıyı taşkınlarının ve kasırgaların daha sık görülen bir durum haline gelmesinin öngörüldüğünü söyledi.

Tarladan Çatala Stratejisi

Dünya nüfusundaki artışla birlikte artan tarımsal ve endüstriyel talebin, iklim değişikliğiyle birleşmesiyle büyük sorunlara yol açacağına dair her gün daha fazla bilimsel çalışmaya tanık olduklarını belirten Gülle, “Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın Tarladan Çatala stratejisi de doğrudan bu sorunları hedef almaktadır. Tarladan Çatala Stratejisi, sürdürülebilir gıda üretimi, sürdürülebilir gıda işlemesi ve dağıtımı, sürdürülebilir gıda tüketimi, gıda kayıp ve israfının önlenmesini içermektedir. TİM olarak, sürdürülebilir tarım ve gıda sisteminin inşası için tüm gelişmeleri yakından takip ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

“Tarım ve hayvancılık ürünlerimizin üçte birini Avrupa’ya ihraç ediyoruz.”

2021 yılında tarım ve hayvancılık sektörlerindeki ihracatın, yüzde 22 artışla 29,7 milyar dolara ulaştığına, bu sektörün AB ülkelerine olan ihracatının 7,8 milyar dolar, diğer Avrupa ülkelerine ise 2 milyar dolar olduğuna dikkati çeken İsmail Gülle, şöyle devam etti:

“Yani tarım ve hayvancılık ürünlerimizin üçte birini Avrupa’ya ihraç ediyoruz. Bu oran fındıkta yüzde 80, kuru meyvede yüzde 59, meyve sebze mamullerinde yüzde 50, su ürünleri ve hayvansal mamullerde yüzde 26 seviyesinde. Avrupa pazarının ve Yeşil Mutabakat’ın tarım ve hayvancılık sektörlerimiz için önemi gayet açık. Bu kapsamda, Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın yayınlandığı ilk günden bu yana ihracatçılarımızı yeşil dönüşüm ve Yeşil Mutabakat odağında bilinçlendirmek için pek çok etkinlik ve eğitim programı düzenledik. Bunlardan biri de Türkiye’de bir ilki daha hayata geçirerek ilgili Bakanlık ve kamu kurumları, sektör temsilcileri ve akademisyenlerin katılımıyla ilkini Marmara bölgesine yönelik gerçekleştirdiğimiz ‘Bölgesel Sürdürülebilir İhracat Seferberliği Eğitim Programı’. Genel olarak yıl içerisinde tüm bölgelerimize yönelik eğitimleri düzenlemeyi hedefliyoruz.”

TİM’in yakında yayınlanacak İhracat 2022 Raporu’nda odak konusuna Sınırda Karbon Düzenlemesi mekanizmasını ve ihracata etkilerini yerleştirdiklerini kaydeden Gülle, “Sektörel bazda analizleri de içeren raporumuzu, önümüzdeki günlerde basına tanıtıp ihracatçılarımızla paylaşacağız. İhracatımızı yeşil ekonomik dönüşüm sürecinden maksimum faydayla çıkarmak adına çok yönlü çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” dedi.

“Topyekûn bir hareket şart!”

TİM Başkanı Gülle, gıdada sürdürülebilir üretim ve tüketim modellerini benimsemek, gezegenle uyumlu ekonomik büyümeyi sağlayabilmek için topyekûn bir hareketin şart olduğunu vurgulayarak, sanayicileri, üreticileri, tedarikçileri ve ihracatçıları doğayı ve çevreyi önceleyen üretim anlayışına davet etti.

Gülle, “Gelin, tarımda vahşi sulamayı azaltalım. Damla sulama yöntemine geçelim, atık suların geri kazanımı ve kullanımına öncelik verelim. Sentetik gübreden organik gübreye geçelim. Üretimde fosil yakıtların kullanımını azaltalım. Ürün rotasyonu ve biyoçeşitliliği teşvik edelim. Organik tarımı yaygınlaştıralım, yerel üretimi artıralım. Çünkü gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak hepimizin boynunun borcu.” ifadeleri kullandı.

“Türkiye’yi sürdürülebilirlik alanında marka ülke haline getireceğiz “

TİM ve ihracatçı birlikleri olarak sürdürülebilir bir dünya adına başlatmış oldukları seferberlikten büyük bir heyecan duyduklarını kaydeden İsmail Gülle, “Tarım ve hayvancılık sektörümüz bugün büyük bir vizyonla ‘Sürdürülebilirlik Eylem Planı’mız çerçevesiyle aksiyon alan ikinci sektörümüz oldu. İnşallah tüm bu çalışmalar neticesinde, TİM Sürdürülebilirlik Eylem Planı çerçevesinde belirlediğimiz sektörel hedeflere hep birlikte ulaşacağız. Bu vizyonu ortaya koyarak sürdürülebilirlik başlığında önemli atılımlar yapan sektörümüzü tebrik ediyorum. Eylem planımızdaki hedefleri bir bir gerçekleştirerek Türkiye’yi sürdürülebilirlik alanında marka ülke haline getireceğiz.” diye konuştu.

Yaş Meyve Sebze Sektörü Yönetim Kurulu Başkanı Melisa Tokgöz Mutlu ise tarım ve hayvancılık sektörüne bağlı olarak sürdürülebilir gıda sistemlerinin devamı için pestisitlere ve antimikrobiyallere olan bağımlılığın ve aşırı gübre kullanımının azaltılmasının ayrıca organik tarımın artırılmasının ve hayvan refahını iyileştirilmesinin gerekli olduğunu vurguladı.

Mutlu, “Bu eylem planı kapsamında ‘Sıfır Atık Projesi’ni ihracatımızdaki tarım ve hayvancılık sektörüne taşıyacağız. Bu sektörde imalat ve ihracat yapan kişilerin ‘Kurumsal Karbon Ayak İzini Bilimsel Yöntemlerle Ölçmesini’ teşvik ediyor olacağız. İlgili sektörde hammadde üretim ve işleme sırasında yoğun su tüketiminin en aza indirilmesi adına tekniklerin geliştirilmesi, teşviklerle desteklenmesi ve izlenerek mevzuatlar çerçevesinde denetlenmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

TİM Tarım ve Hayvancılık Sektörlerinde Sürdürülebilirlik Eylem Planı

1-Sürdürülebilir platform

TİM Sanayide Sürdürülebilirlik Bilim Kurulu çatısı altında Tarım ve Hayvancılık Sürdürebilirlik Komitesi kurulacak. Üniversite, özel sektör, kamu ve sivil toplum örgütleri ile iş birliği kurarak, araştırma geliştirme projelerine destek sağlanacak.

Çevre yönetimi ve çevrenin korunması ile ilgili kamu teşvik ve araçların çeşitlendirilmesi için girişimlerde bulunulacak.

2-Tarımsal üretim

Bitkisel üretimde verimliliği arttırarak, karlılığın esas olduğu üretim çeşitliliği sağlanarak bitkisel üretimin bir iş alanı olduğunun ülke genç nüfusuna çeşitli platformlarda anlatılması planlanmakta. Bu bağlamda tarımsal üretimi ve çiftçiliği cazip, sürdürülebilir hale getirmek ve çiftçilik mesleğine saygınlığını geri kazandırmak adına kamu ile ortaklaşa, meslek özendirici çalışmalar yapılacak ve genç girişimciler için eğitim, danışmanlık ve teşvik imkanları sağlanacak.

Köy, kasaba ve kırsal bölgelerde eğitim, sağlık, vb. sosyal hizmetlere ulaşım olanakları ve hizmet kalitesi arttırılarak tarım alanlarının terk edilmesinin önüne geçilecek ve arazilerin düzenli işlenmesi sağlanacaktır. Özellikle Pazar talepleri doğrultusunda üretim desenlerinin oluşturulması amacıyla, pazarın güncel beklentilerinin izlenmesi ve üretime aktarılması çalışmaları yapılacak.

Miras yoluyla arazi parçalanmalarının önüne geçebilmek, tarım arazilerinin parçalanmasını önlemek ve imar yapılanmasına açılmaması yönünde mevzuat altyapısı için önerilerde bulunulacak.

3-Tarımsalı ve hayvansal üretim

Topraktaki besin madde kaybının azaltılmasına yönelik çalışmalar desteklenecek ve bitki besleme programlarında toprak ve yaprak analizlerinin yapılması ve programların oluşturulması gerekliliği konusunda eğitim çalışmaları yapılacak.

Sürdürülebilir tarımın (organik tarım, permakültür) desteklenmesi ve organik üretimin yaygınlaştırılması için güncel teknolojiler kullanılacak ve bu teknolojilere yönelik ARGE çalışmaları teşvik edilecek.

Bitkisel plastik, kâğıt pipet gibi yenilenebilir ve biyobozunur ambalaj üretim teknolojileri geliştirilecek ve sertifikasyon uygulamaları yaygınlaştırılacak.

Hayvansal ürün işleme tesislerinin doğru lokasyonlarda kurulmasının sağlanması çalışmaları yapılarak, ham ürünün prosese en kısa zaman ve yolla ulaşması sağlanarak üretim kayıpları en aza indirilmesi, bunun yanında arzının da en uygun koşullarda sağlanması projeleri oluşturulacak.

Hayvansal atık yönetim tesislerinin oluşturulmasıyla, enerji kazanımı veya bitkisel üretimde organik gübre üretim proje çalışmalarına destek olunacak.

4-Su ürünleri yetiştiriciliği

Su ürünleri yetiştiriciliği alanında sürdürülebilir üretimi sağlamak amacıyla kitlesel ölüm risklerine ve balık hastalıkları riskine karşı balıkçılık alanında sigortacılığın yaygınlaştırılması ve yasallaşması için gerekli uygulama ve teşvikler yapılacak.

5-Tedarik zinciri-işlem ve paketleme

Kooperatif, üretici birlikleri ve benzeri kurumlar aracılığı ile ihtiyaca uygun hammaddenin üretilmesinin sağlanmasına yönelik güçlü bir iletişim sistemi kurulup, dijital bir yazılım sistemi ile desteklenecek ve izlenebilirliği sağlanacak.

Ürün denetimleri tedarik zincirinin her aşamasında (tarladan, çatala) yapılarak uluslararası standartlara uygun kontrollü üretim sistemi oluşturularak tam izlenebilirlik sağlanacak.

6-İklim

Avrupa Yeşil Mutabakatına tam entegrasyon çalışmaları çerçevesinde, Kurumlarda bilimsel karbon ayak izi ölçüm ve raporlaması ile pilot uygulamaların hayata geçirilmesi sağlanacak.

Türkiye’nin 2053 “Karbon nötr” hedefi doğrultusunda azotlu gübre kullanımını azaltılmasını ve alternatif gübre kullanımının teşvik edilmesi sağlanacak.

7-İnsana yakışır iş

Tedarik zincirinde ve işletmelerde sosyal uygunluk ve sürdürülebilirlik kalite standartların kurulması, yaygınlaştırılması ve sertifikasyon hizmetlerinin sağlanması için danışmanlık faaliyetleri desteklenecek.

İş Sağlığı ve Güvenliği risklerinin en aza indirilmesi ve iş kazaların önlenmesi için farkındalık ve kurumsal sorumluluk çalışmaları arttırılacak.

Eşit işe eşit ücret ilkesinin uygulanması yapılarak gıda sektöründeki kadın istihdamı arttırılacak, çocuk işçiliği engellenecek ve genç girişimciler çiftçiliğe teşvik edilecektir. Kırsal alanlarda iş geliştirmeyi kolaylaştırmak için çalışmalar yürütülecek.

8-Su ve enerji

Yağmur suyu, yer altı ve yer üstü su kaynaklarının tarlada ve gıda sanayiinde verimli kullanılmasına ilişkin kamuoyu yayınları oluşturulacak, bilinçlendirme ve eğitim faaliyetleri yaygınlaştırılacak. Tarımsal kuraklıkla mücadelede dijital izleme araçlarının ve uygulamalarının kullanımının arttırılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır.

9-Kamu ve sivil toplum kurumuşları ortak çalışma platformu

Agroekolojik uygulamalar ile butik ve verimli tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması desteklenecek. Bölgesel dinamikler göz önünde bulundurularak ortak ve katılımcı tarım uygulamaları teşvik edilecek.

Su ile ilgili yönetmeliklerin milli su politikası bağlamında güncellenmesi/güçlendirilmesi takip edilecektir. Yerüstü ve yeraltı su kaynaklarının kullanımı ve geri kazanımına yönelik uygulamalara destek verilecek. Yağmur suyu biriktirme amaçlı göletçik yapım desteklerinin daha fazla çiftçiye ulaştırılması sağlanacak.

Üretici kooperatifleri teşvik edilerek, kooperatiflerin «iyi tarım ve hayvancılık uygulamaları» ile kalite ve fiyat istikrarı konusunda sorumlu davranmaları sağlanacak.

10-Döngüsel ekonomi

Ambalaj geri dönüşümü için depozito uygulama sistemlerinin kurulmasına destek verilecek ve iş birlikleri sağlanacak.

Üretimin her aşamasında oluşan yardımcı ürünler (küspe, posa, işlemeye uygun olmayan ürünler, karasu vb.); hayvan yemi, gübre (kompost, biochar, organaminera uygulamaları), biyogaz, etanol, yağ vb. olarak değerlendirilmesine ilişkin teşvikler sağlanacak.

Kaynak: Bloomberg HT

Related Articles

1824 YORUMLAR

 1. I must thank you for the efforts youve put in penning this site. I am hoping to check out the same high-grade blog posts by you in the future as well. In fact, your creative writing abilities has motivated me to get my very own blog now 😉

 2. כאן בפורטל הבית שלנו תקבלו את כל היחס המועדף, את השירות הטוב
  ביותר את האחריות כי התמונות בהן צפיתן אמיתיות
  ואותנטיות- אחת יותר מהשנייה. כשתבחרו בדירה דיסקרטית
  בבאר שבע , תקבלו חוויה מושלמת הכוללת פינוקים ובחורה שתעניק לכם הגשמת פנטזיות לפי טעמכם ולפי הצרכים
  שלכם. בדירה הדיסקרטית הממוזגת
  והנקייה, תמצאו מיטת שינה ועיסויים
  מושלמת ונוחה. הדירות מושקעות בקפידה כדי לא להחסיר ממך דבר
  וליצור לך חוויה מושלמת בפרטיות ודיסקרטיות מוחלטת.

  הדירות נבחרו בקפידה על
  מנת לתת מענה לכל דרישות
  הלקוחות באשר הם. ולכן אנחנו ריכזו עבורכם
  באתר שלנו ואפליקציה את מיטב הדירות הדיסקרטיות שנבחרו על ידינו בקפידה תוך הקפדה על איכות ושירות מעולים.
  הן מקרינות חום משחרר מתוך גופן אל תוך גוף הגבר וגורמות לו לגירוי וריגוש נהדר אשר ממלא את המצברים.
  באופן כללי, ישנן נשים שמרגישות בנוח יותר להיות ביסטואציה
  של עיסוי אל מול אישה ולא אל מול גבר.
  פשוט לחצו על עיסוי בשרון
  והזמינו מהמטפלים המופיעים באתר.
  נכנסים לפורטל הבית שלנו, שמים את
  היד על המודעה השווה ביותר והנה, זה עומד
  לקרות גם לכם. כן, זה אפשרי וזה אפילו הכרחי, זה יכול לשנות לכם את החיים מהקצה אל הקצה ולכן
  אנו בפורטל הבית מזמינים אתכם
  להצטרף ללא חשש לשירות שיעשה
  סדר לא רק בחיי המין שלכם אלא הרבה מעבר לכך.

 3. אם מעולם לא שילבתם נערות ליווי בנסיעות
  העסקים שלכם, כדאי שתנסו. נערות ליווי ברמת גן עושות סקס מכל הלב
  ואתם מרגישים את זה. הנערות ליווי ברמת גן ידועה
  כיפה ומטופחת במיוחד. הנערות
  של אילת ילמדו אתכם כמה דברים חדשים.

  הנערות יודעות איך לגרום לגבר
  להרגיש נחשק ומיוחד כראוי למי שמגיע לחופשה באילת.
  נערות ליווי באילת יודעות איך לפנק גבר.

  איך לבחור נערות ליווי באילת?
  איפה מוצאים נערות ליווי עם תמונות אמיתיות נערות ליווי
  אילת, כשאתם צריכים לממש את הבילוי המעצים הזה כל מה שאתם צריכים זה פורטל אחד
  שיודע ויכול לקחת אתכם כמה שיותר רחוק.
  מענג, מרתק, זה מביא את הדבר האמיתי
  בדיוק לאן שאתם צריכים וזה מפגשים להוטים ושווים עם נשים טוטאליות שיודעות ויכולות לתת את המענה המושלם
  לבילויים של פעם אחת בחיים.
  נערות ליווי אילת, הדבר המושלם ביותר מתחיל כאן ועכשיו עם
  נערות שוות במיוחד שיודעות ויכולות לקחת את רף ההנאות שלכם למקומות
  הנחשקים ביותר. הבחורה עם החזה הכי ענק בצפון!

  • נראות הבחורה – לרוב מחפשי
  השירות תהיה העדפה למאפיינים חיצוניים מסוימים
  והחדשות הטובות הן שבאתרי אינטרנט ייעודיים ניתן למצוא תיאורים לגבי המראה החיצוני ולעיתים גם תמונות אמתיות של
  נערות הליווי. כמובן שיש לוודא האם
  הבחורה רלוונטית לצפון, דרום או מרכז הארץ אך נערות ליווי באשקלון בבאר שבע הן איכותיות בדיוק כמו נערות ליווי
  באשקלון בתל-אביב צפון ושאר הארץ.

 4. כאן הפורטל המוכר והיוקרתי ביותר שלנו מספק את כל האפשרויות לצאת לדרך חדשה עם
  דירה מדהימה שבתוכה יחכו לכם שלל
  ההנאות. הערב הזה עומד להיחרט בזיכרון שלך לנצח וצמד המילים ספא
  מפנק באשקלון עומד לקבל משמעות חדשה
  ומעוררת עבורך. לבדוק את הבנות בערב או בלילה זמינים עבורך
  תמיד. בזמן שאתה מחייג דמיין את כל האפשרויות שערב של עיסוי מפנק
  על ידי בחורה מקצועית פותח עבורך ותדע שעיסוי אירוטי באשדוד עולה על
  כל דמיון. מי מספקת עיסוי אירוטי באשדוד?
  מי שגר באשקלון וחולם על חוויה רומנטית
  מיוחדת עם בני או בנות זוג מוזמן להיכנס לאתר.
  מדובר על אחת השאלות השכיחות ביותר, כאשר התשובה
  לבטח לא תפתיע אתכם: רק אתם יודעים האם מתאים לכם יותר מעסה או גבר או אישה.

  כל אישה מגשימה את רצונותיו של הגבר.
  נהדר, נפלא, אישה. שיחות עם סוכנויות לא עובד.
  אפילו הבחור הביישן ביותר, שתמיד יש לו
  בעיות עם נערות ליווי בחולון ובחיי החברה,
  יירגע לחלוטין עם יפהפייה שכזאת ואפילו
  יהיה נועז יותר בחייו.

 5. עיסוי מקצועי בגוש דן. עיסוי תאילנדי – רוצים
  להרגיש כל נקודה בגוך שלכם? לגרום לכם להרגיש
  בנוח לצד הפרטיות שהיא חלק גדול מהדבר הלוהט שרץ לכם בראש.
  להרגיש לרגע כאילו שאתם על החוף בתאילנד
  בלי לצאת מפתח הבית? עיסוי עד הבית , חוסך לכם גם את הצורך לצאת
  החוצה מיד בתום הטיפול, לחזור לחיים האמיתיים, למתח ולעצבים.

  אך אם אתם מעוניינים בעיסוי מפנק בנתניה לצורכי
  הנאה ורגיעה או לרגל אירוע שמחה מסוים, תוכלו לקרוא
  במאמר זה על שלושה סוגי עיסויים אשר
  מתאימים למטרה זו ויעניקו לכם יום בילוי מפנק ואיכותי במיוחד
  אשר סביר להניח שתרצו לחזור עליו שוב כבר בשנה שאחרי.
  אם אתם מעוניינים בבילוי איכותי?
  כל מה שאתם צריכים אילו שנבחרו בקפידה
  והכול בכדי שלא תעשו בחירה שגויה או משהו בבילוי שלכם יספוג החמצה קשה.
  נערות ליווי בכפר סבא אז למה אתה
  ממתין .מה צריכים לעשות? הקוקסינליות לעיסוי בכפר סבא נבחרו בקפידה רבה על מנת להעניק לך
  בטחון, דיסקרטיות ותחושה מלאה של קבלת שירות
  איכות ומקסימלי בהתאם למה שתקבעו מראש.
  בבתי המלון לא ניתן להשכיר חדרים לפי שעה ולכן הדרך הקלה והפשוטה ביותר לעשות זאת היא באמצעות השכרה של דירות דיסקרטיות ברחובות
  או דירות דיסקרטיות במרכז, לפי העדפתכם.
  אז הדגשנו שניתן להזמין במהירות ליווי לבית או
  לבית המלון.

 6. הגעת למקום הנכון. כאן תמצא מאגר עצום של שרותי
  ליווי בירושלים והסביבה המוצעים ממשרדי הליווי הטובים ביותר בירושלים.
  בסיכום דבר, נערות ליווי בתל אביב הן בהחלט הבשורה
  המשמחת והשווה ביותר, כאן תמצאו את מכלול הנשים השוות והאיכותיות וכל זאת לאחר
  שהן נבדקו ואומתו על פי כל מה שנדרש.
  חשוב להימנע מהתעלמות מהלחץ, שכן הוא עשוי להשפיע
  לרעה על בריאותנו ולהוביל להתפתחות של מחלות קשות
  יותר, לרבות נדודי שינה ומחלות
  לב. מחלות מבוגרים כגון יתר לחץ דם,
  כולסטרול גבוה, עצירות, תולעים.
  ם, לטיפול במגוון מחלות ילדים כגון שיעול,
  נזלת, דלקות אוזניים, דלקת גרון, תולעים.
  ר עינת כהן, פסיכולוגית קלינית מומחית, בעלת ניסיון רב בטיפול פסיכותרפויטי במבוגרים, משלבת בפסיכותרפיה מספר גישות, כגון: הגישה הפסיכודינמית
  והגישה הקוגניטיבית-התנהגותית, וכן כלים כגון היפנוזה, מדיטציה
  EMDR ו- CBT. יואב בעל ניסיון משנת 2001, עם מספר רב של מטופלים.
  מגוון רחב של נשים: מנשים צעירות ורזות ועד לנשים בוגרות וסקסיות עם ניסיון רב בתחום.

  המכון האורטופדי ברזילי להב מציעה לכם מגוון
  רחב של טיפולים ואביזרים מתקדמים בנושא
  האורתופדיה, הכנסו לאתר למידע נוסף!
  איילון מזרונים מציעה לכם מגוון רחב של
  מזרונים אורתופדיים על פםי תורת האוסטאופתיה, הכנסו
  לאתר למידע נוסף ולקטלוג! עיסוי מפנק בנתניה/השרון יכול להינתן לכם על ידי מעסה גבר או מעסה אישה.

 7. העיסוי הזה מתאים לאלו מכם המעוניינים בעיסוי
  שוודי או רקמות. גם את העיסוי הזה ניתן
  לקבל בבית על פי דרישה. להתרשם בעצמכם מאתרי האינטרנט המציגים את הפרופילים
  של הנערות. בין אם מדובר באירוח
  אחד על אחד בקליניקה פרטית ובין אם בכל סוג אחר של אירוח בדירה פרטית, ברגע שתסגרו את הדלת מאחוריכם עולם חדש ומענג
  יפתח לפניכם ותהיו בטוחים שהוא יתעלה על כל דמיון.
  אז מצד אחד אתם רוצים להתפנק עם עיסוי, אך מצד שני
  אתם גם עוצרים את עצמכם פעם אחר פעם רק בגלל
  הפן הכלכלי. את העיסויים מקבלים במקום שבחרתם בתוך הבית ובסופו לא תצטרכו לנסוע לשום מקום.
  עיסוי עד הבית מאפשר לכם לקבל הרבה יותר מעוד עיסוי.
  ישנן כמה הוראות זהב, לפני
  עיסוי מפנק בחיפה והסביבה ועוד סוגי עיסוי נוספים אשר מעסים רבים מציעים ללקוחותיהם.

  עיסוי בחיפה בבית – איך זה עובד?
  אין דרך טובה יותר מלצאת משגרת היום שלנו, תוך
  קבלת עיסוי במגוון איזורים בארץ.
  אתם לא באמת צריכים לחלום – אלא פשוט
  להזמין עיסוי עד הבית דרך
  “אלטרנטיבי”! דרך נוספת להעצים את החוויה
  שלכם היא באמצעות עיסוי עד הבית בארבע ידיים!
  עיסוי מקצועי הוא כלי חשוב מאוד בהגשמת המטרה הסופית, שהיא לא פחות
  מקיומית עבורנו. זיכרו כי המטרה של המעסה
  שמעניק לכם עיסוי בחיפה היא שתיהנו.

 8. בתי מלון לפי שעות הפך ל”טרנד” החדש, לרוב נמצא בקומה
  אחת חדרים להשכרה, בקומה שנייה סוויטות עם ג’קוזי לפי
  שעות או מיני ספא ובקומה האחרונה פנטהאוז יוקרתי למסיבת רווקים, מסיבת רווקות, מסיבת יום הולדת, מסיבה פרטית.
  לכן, חשוב שתדעו שיש אלטרנטיבה וניתן להזמין
  את נערת הליווי גם לאותם חדרים לפי שעה.
  לפעמים אלו בחורים צעירים אשר מגיעים עם החברה; לפעמים אלו הם אנשי עסקים המבקרים בירושלים ומביאים איתם נערת
  ליווי שתצטרף אליהם ותנעים את זמנם בין פגישות העסקים; לפעמים אלו הם זוגות נשואים שמגיעים לבילוי רומנטי; חיילים שרוצים לבלות בסוף השבוע; גברים או נשים שמגיעים לבילוי מפנק עם המאהב או המאהבת…
  רוצה להתענג אל מול נערת חלומותיך או שסתם פרץ בך יצר החרמנות ואתה חייב לספק אותו.

  אל תפספסו את ההזדמנות להנות משילוב של רוגע, שלווה ואהבה במקום אחד.
  כן, זה קורה בצורה המושלמת ביותר אצלנו , כל הדירות
  המדהימות ביותר שיודעות ויכולות לתת לכם את המענה המושלם ביותר של מיקומי דירות מדהימות בסמוך למקום המגורים שלכם.

 9. תחומי האחריות שלה כוללים יצירת אשליה של אשתו של אדם
  מכובד ועשיר. לשיטתם, העובר אינו אדם עד שיוולד, ובמיוחד כל עוד אין לו
  יכולת קיום מחוץ לרחם. הנטייה לחשוב כי כל אחד שמעביר
  את ידיו על גופו של אדם אחר נקרא מעסה,
  שגויה. נערות ליווי דרום – כשהכול מתנקז לנקודה
  אחת זה יכול להיות פשוט ובעיקר להיות בדיוק
  מה שאתם צריכים ורוצים, תארו לעצמכם מקום שבו כל הטוב מתנקז לנקודה אחת, גם באזור שלכם, גם כל השירותים יחד והכי חשוב?
  גם אם תזמינו עיסוי מפנק בלוד לבית
  המלון שבו אתם שוהים בבירה, האווירה תשתנה, האורות יתעממו ונרות ריחניים יהיו
  בכמה פינות החדר, אתם תשכבו רק עם מגבת
  על גופכם שתרד אט, אט, ככל שהעיסוי יעבור לחלקים השונים בגוף.
  ראשית, על מנת למצוא עיסוי מפנק
  בלוד באזור שבו אתם גרים, מתחיל בטלפון כאשר אתם מיידעים את
  המעסה ומקבלים מידע אתם מרגישים בטוחים
  יותר להתחיל את העיסוי. במקום הטוב ביותר נלקחו כל הפרמטרים
  החשובים ביותר ועכשיו כל מה שנשאר זה רק לבחור
  את מי שמתאימה לכם לבילוי שאולי לא יחזור על עצמו.
  לא כל אחת יכולה ולא כל אחת בנויה לזה- בטח
  לא הנשים שלכם, נכון? אחד הנשים הסקסיות שיש לאיזור הדרום להציע.… מרבית המארחות שתפגשו בעיר הן תושבות המקום, להבדיל ממקומות אחרים בהם הנשים העובדות
  במקום מתגוררות בעיר אחרת מפני שמרבית הנשים המחכות לכם בתוך דירות דיסקרטיות בבאר
  שבע הן תושבות העיר, הן ישתדלו במיוחד להעניק לכם פגישה בלתי נשכחת שתעורר בכם
  רצון לחזור ועוד ועוד.

 10. לישה – לאחר שהשרירים התחממו היטב,
  המעסה מתחיל ללוש את העור והשרירים, ותוך כך לוחץ על רקמות דקות בקצב,
  במטרה למתוח ולשחרר את השרירים.
  תהליך העיסוי מפנק המרכזי מתבצע עם או
  בלי שמנים, כאשר עיסוי ללא שמנים
  יתבצע בתנועות חיכוך, הרעדה והקשה על ידי קצות האצבעות בלבד, בלחץ משתנה בהתאם לאזורים שונים בפנים ובהתאם לרגישות העור.
  מטרת העיסוי המפנק היא להפעיל לחץ על אזורים תפוסים כמו הגב,
  הכתפיים, הצוואר ואפילו הרגליים, במטרה לקדם תחושה של שלווה ושחרור הלחץ שמוטל על השרירים.

  זה יכול להקל מעט על העייפות משרירי חגורת הכתפיים, הצוואר,
  גב הראש, הגב. המערכת מקבלת אזעקה כזו, הגוף לוקח על הרקע את התפקוד התומך והמוטורי של עמוד השדרה, מלכתחילה מעמיד קדימה, ומעלה את פונקציית המגן שלו מלכתחילה.
  הרבה אנשים לא יודעים אבל לנוח באמצע היום יכול לשפר את הבריאות ולהוריד את
  הלחץ שלנו בצורה משמעותית. דירות דיסקרטיות בראשון לציון מזמן הפכו לשם דבר,
  כיום יותר ויותר אנשים שמגיעים עם בת זוג
  קבועה או אקראית מחפשים את שיא הפרטיות ומרגע שמצאו
  את הדירה חייהם השתנו לבלתי היכר.

  השאלה מבחינת הלקוח היא כיצד בוחרים את הדירה המתאימה ועל מה כדאי לשים דגש.
  הגדלת זרימת מחזור הדם לאזור אף מייעלת את תהליכי
  הניקוי וההזנה של השרירים באזור,
  מה שתורם לזרימה טובה ובריאה יותר במקום,
  המסייעת להפחית את כאבי השרירים
  בטווח הקצר.

 11. אמילייה, פתח תקווהאמילייה, פתח תקווה – Escort girls in Petah Tikva לאוהבי המינטוריות סקסית קטנה ושובבה, יודעת
  להניק בילוי ועיסוי ללא דופי, תגיע עד אלייך אמילייה לביתך/ מלון נמרה אמתית
  מחפשת נדיב ומיוחד. בחדרים תמצאו מיטות עם מצעים נקיים, מגבות וסבונים במקלחת ורמה גבוהה מאוד
  ממש כמו בבתי מלון. באתר מעסים תמצאו את המעסה המתאימה לכם ביותר ולפי אזור מגוריכם.
  מדובר על עיסוי במרכז הניתן משני מעסים
  שונים, כאשר כל מעסה מתמקד בחלק אחר בגוף.
  הצוות שלנו מסור, מסירות היא חלק מהעבודה שלנו בתור מעסים.
  לכמה שעות ארוכות תוכלו לשכוח מכל מי שמסביבכם, מכל הצרות, מכל הסידורים, מהעבודה ומכל דבר אפשרי ורק להתרכז בעצמכם, בגוף שלכם, בנפש שלכם וביום הכיף שלכם.
  תוכלו להגיע לבד, עם בני/בנות הזוג או עם חברים.
  דרך זו תאפשר לכם להספיק הרבה יותר, כאשר הזמן
  שנחסך יופנה לטיפול בעבודות הבית, להתעסקות
  עם הילדים או ליציאה לבילוי. במתחם הספא היוקרתי והמומלץ שלנו
  תוכלו ליהנות מסוגי טיפולים שונים, החל מעיסויים קלאסיים, דרך עיסויים מיוחדים ועד עיסוי טנטרי.

 12. היות וזה לא נראה מקצועי לעבוד מהבית, רופאים רבים נמצאים במרדף תמידי אחר קליניקות להשכרה שיוכלו
  להשתמש בהן וליהנות משירות אדיב ונעים.
  זוהי עובדה ידועה ולכן, זוגות באים לקבל טיפול של עיסוי מפנק בלוד ,
  או בכל אזור אחר בארץ תוכלו לבחור את המעסה על פי האזור שבו אתם גרים.
  המעסה מתמקד ברקמות העוטפות את השרירים, כך שגם אם אתם מגיעים לחוצים, מתוחים וכווצים, אתם עתידים לצאת
  משוחררים, רעננים ומאד חיוניים.

  משום שמדובר בחוויה בריאה, יש להשתדל לא
  להיות במתח ואפילו לתכנן את הכול כך
  שתוכלו להגיע גם לפני הזמן לעיסוי מפנק
  בלוד , אם מדובר בעיסוי המתבצע בקליניקה בלוד של המעסה.

  מאוחר יותר, הפך הטיפול בעיסוי
  לפרקטיקה מקובלת גם ביוון ובהודו.
  המתמחה בעיסוי מפנק בחדרה עד
  הבית, יגיע אליכם עם כל הציוד הדרוש ליצירת האווירה הרצויה בזמן הנוח לכם ביותר.
  יתרה מזאת, כל התמונות חדשות לגמרי.

  וחושני מכף רגל עד הראש לאורך
  כל הגוף. ריפיון הגוף מגיע לאחר העיסוי בלוד, אך לאורך
  העיסוי המטופל לעיתים ירגיש חוסר נוחות ומעט כאב בשל הלחיצות.

 13. מיקי בת 20 נערת ליווי חדשה באילת
  הזמנה לביתך… ג’וליאנה נערת ליווי VIP גבוהה שיער שחור ייצוגית לכל
  איש עסקים מגיע ליווי הולם, לפגישות או לבילוי וחברה
  ג’וליאנה היא הדבר הבא… זהו הבילוי המומלץ עבור תיירים או אנשים שמגיעים לתל אביב לפגישות עסקיות.
  בחורה סקסית מתל אביב מארחת לפינוק מטריף חושים עובדת רק בשעות הבוקר!
  אלונה היא בחורה שמיועדת לאנשים עם טעם מיוחד וספציפי מאוד.
  ברוכה הבאה לעולם האופנה התחתונה של “זינגר” זינגר הלבשה תחתונה, נוסדה לפני 60 שנה ואנו מתקדמים ומתפתחים עם עולם האופנה, בסלון זינגר תזכי תמיד לתחושה ביתית ויחס אישי.
  נפש- עיסוי תמיד יוביל לשחרור של שרירים והרפיה מלחצים.
  הגיע הזמן לפינוק אמיתי לשחרור רגשות,לעיסוי מפנק ובעצם למה לא אני בכלל מעדיף עיסוי עד הבית כן זו בעצם אופציה לא רעה להזמין עיסוי עד הבית גם להתפנק,גם
  לשחרר שרירים וגם להישאר בטרטוריה שלי .
  עיסוי שוודי קלאסי- כאשר מזמינים
  מסא’ג עד הבית עיסוי שוודי כטיפול מלא מהווה בחירה מצוינת אך לא לבדו אני מעדיף וממליץ לשלבו עם טיפול רפלקסולוגי
  ובשילוב מסאג באבנים חמות לקבלת הנאה
  מושלמת .עיסוי שוודי הוליסטי הינו עיסוי
  בינלאומי מוכר ,פופולארי,מצוי וידוע לכל כעיסוי מפנק ולכן יהווה
  בחירה מצוינת במסאג עד הבית .
  קליניקת רויכמן הינו מרכז טיפולי
  ייחודי, המתמחה בטיפולי רפלקסולוגיה וקינסולוגיה ובטכניקות טיפול נוספות.

 14. שום מאהבת לא תרצה להסתובב
  במקומות כאלו. זלטה נמצאת בישראל
  בפעם הראשונה, נערת ליווי
  סופר מקצועית ועם הרבה הרבה ניסיון במקומות כמו דובאי, גרמניה ועוד.

  הן יודעות לפנק כל גבר שמזמין אותן בדיוק כמו שהוא אוהב ויש להם ניסיון גם עם מקומיים
  שזקוקים לאישה שתפיג להם את הבדידות,
  גם עם אנשי עסקים שרוצים לבלות ולהתרגש בין פגישה לפגישה וגם עם תיירים שמעוניינים לגוון את הבילוי
  שלהם בעיר עם נערות ליווי איכותיות,
  שיוסיפו לחוויה של העיר המדהימה. התשובה היא קודם כל בהחלט.
  התשובה היא חד משמעית לא. התשובה לכך היא כן, בהחלט.
  שמירה על דיסקרטיות כזו יכולה בהחלט להיות בתוך דירות דיסקרטיות בקרית אתא
  או אפילו בתוך דירות דיסקרטיות בצפון.
  לסיכום, דירות דיסקרטיות בקרית אתא יכולות לשמש למספר מטרות עבורכם, השכרת הדירות למספר שעות היא נהדרת למי שלא מעוניין לבלות לילה במלון, אלא רק מספר שעות
  מועטות של חוויה. דירות דיסקרטיות זולות הן דירות אשר מספקות
  השכרת חדר לפי שעה, רק שהן יותר צנועות במראה שלהן
  ובשירותים המוצעים בהן. וזאת הודות לאותם אנשים שחושבו בחוכמה, והסכימו להשכיר
  את הסוויטות שלהם ויחידות ההארחה גם לפי
  שעה, כך כולם נהנים מהעוגה! העיסוי המקצועי
  בהשרון והסביבה תפס מקום רב בתחום הרפואה המשלימה וידוע כבר לאורך דורות רבים כשיטת טיפול יעילה גם עבור ספורטאים וגם עבור אנשים אחרים.

 15. אני מאמינה שטיפול קוסמטי הוא חווית פנאי
  ואצלי בקליניקה שוררת אוירה חברותית ונעימה –
  תוכלו להנות ממגוון טיפולים כמו פדיקור, מניקור, טיפולי פנים, אפילציה ועוד.
  למרות שזאת הייתה רק שיחת סקס, אני בחיים לא אשכח את
  הג’ינג’ית המטריפה והלוהטת שהצליחה לגרום לי להשפריץ כמו שבחיים לא חוויתי.

  חברת קליפסונג הממוקמת במרכז, מעניקה לקהל לקוחותיה את היכולת להפיק קליפ לחתונה ולכל אירוע, בשלל סגנונות ורעיונות מקוריים.
  שימת הדגש בנגב היא על איכות הביצוע ,
  שמירה על זכויות עובדיה ורווחתם ושביעות רצון לקוחותיה.
  אלו למעשה הדברים הבסיסיים שיש בהם צורך בעת קבלת עיסוי ארוטי בראש
  העין מעבר לכך, ניתן לבקש
  דירה דיסקרטית הכוללת ג’קוזי או פינוקים משחררים כמו אביזרי מין ואלכוהול על
  מנת לחמם את האווירה שלכם עם המעסה.
  שמעון אזולאי המעסה הראשי
  ובעל הקליניקה הינו מעסה רפואי מוסמך שמתמיד ללמוד ולעבור השתלמיות
  באופן קבוע, על מנת שהחוויה שלכם תהיה יוצאת דופן.
  אתם יכולים לאהוב את האישה שלכם עד
  כלות, אבל אם משהו לא עובד במערכת היחסים האינטימית
  ביניכם זה לא אומר שאתם צריכים לוותר על
  הריגושים שהעולם יכול להציע לכם.
  בפועל, תוכלו להגיע אל מכון עיסויים מפנקים במטרה
  לקבל עיסוי מפנק בנתניה/השרון בלבד, או לחילופין יוכל המעסה להגיע אליכם
  עד פתח הבית או אתם יכולים להגיע אליו
  לדירה פרטי. עם טרקטורוני הברון תוכלו לערוך יום
  גיבוש וכיף לעובדים ולהציע להם חוויה ייחודית
  ושונה, עם טיולים בשטח, טיול טרקטורונים חווייתי במיוחד, ארוחות ולינה
  בשטח ואין ספור דרכים להפוך את יום הגיבוש לחוויה נפלאה מהנה ולבטח שונה ומיוחדת.

 16. קולקציות המותג נמכרות בחנויות מעצבים ברחבי העולם.

  פרק זמן שהעונג הגופני והמיני שלך
  נמצא במרכזו, כשהדלת נסגרת
  כל העולם יישאר בחוץ ואתה תזכה לאירוח ולפינוק מלא
  על ידי הבחורה שבחרת. מכיוון שבהליך בחירת שירותי ליווי, יש חשיבות גבוהה לרמת המשיכה, כדאי לבדוק את
  כל הפרטים הרלוונטיים לגבי המראה החיצוני של הבחורה בטרם הבחירה.
  במקרה של אוסטאוכונדרוזיס, הדיסק הבין-חולייתי הסחוסי מתייבש בהדרגה, מאבד
  מגמישותו וגובהו יורד, החוליות
  מתכנסות, ובגלל זה, ההתכתבות של משטחי המפרק במפרקי הפנים
  מופרעת – יש חוסר יכולת של המנגנון הרצועי המפרקי של עמוד
  השדרה. יש מטפלים שיתמחרו את עלות העיסוי אך ורק לפי
  משך הזמן שהוא אורך וללא התחשבות בסוג
  הטיפול. הגדאג’טים הכי חדשים והכי נמכרים
  בשוק שישדרגו לכם את הבית הגינה ועוד..
  ראשית, על מנת למצוא עיסוי מפנק בהרצליה באזור שבו אתם גרים, מתחיל בטלפון כאשר אתם
  מיידעים את המעסה ומקבלים מידע אתם מרגישים בטוחים יותר להתחיל את העיסוי.
  מחפשים הכוונות לדירת מסאז’ אירוטי בהרצליה ?
  עיסוי אירוטי בבת ים מתרחש מתי
  שבא לכם ואיפה שבא לכם, אתם קובעים.

 17. חברת קווים הפקות היא חברה ותיקה ובעלת ניסיון רב בתחום של הפקות דפוס ובמיוחד אנו מתמחים בהפקת שוברי תשלום, הטבעות, מעטפיות, פנקסי
  שיקים, שיקים רציפים ושיקים בדידים.
  אנו ב”קווין עיצובים” מתמחים בעיצוב אירועים נעצב לכם את האירוע ונהפוך לכם
  את האירוע ליותר ממושלם. כך
  גם לגבי פנטזיות מיניות, בחר את
  נערת הליווי שהחשק המיני וההעדפות המיניות שלה תואמות את שלך ואתה
  עומד לעבור את החוויה הטובה ביותר בחייך.
  נערת ליווי חדשה בחיפה חמודה במיוחד היא יודעת
  איך… נערות ליווי יכולות להיות צעירות, מבוגרות או נערת ליווי
  בת 22 למלון המעניקה עיסויים מפנקים, עיסוי בודי מסאז’, עיסוי מפנק לגבר ועוד.

  אדריכלית. וצמחתי מתוך אתר הבניה אני בת למשפחה אהובה ומדהימה של פועלי בניין
  מחוננים. אני טלי זרחיה פרומוביץ.
  כאן אין צורך להזמין חדרים מראש ולהגיע
  בשעה מסוימת – אם יש מקום פנוי אתם
  יכולים להיכנס ולבלות בדירות.
  כאן תוכלו להיכנס למקלחת ולתת לנערה לסבן לכם את
  הגב ואת האזורים האינטימיים
  לאט ובעדינות. היכנסו אלינו ומלאו את
  פרטיכם באתר. באתר האינטרנט תוכלו למצוא מידע אמין ומעודכן על שירותי
  עיסוי אירוטי בחולון. גם אם תזמינו עיסוי מפנק לבית המלון בבית שמש שבו אתם שוהים בבירה, האווירה תשתנה,
  האורות יתעממו ונרות ריחניים יהיו בכמה פינות
  החדר, אתם תשכבו רק עם מגבת על גופכם שתרד אט,
  אט, ככל שהעיסוי יעבור לחלקים השונים בגוף.

 18. עיסוי מפנק בקרית שמונה/נהריה לגוף והנפש, משחרר מתח, רגשות
  שליליים וגירוי, שהם המלווים המחייבים כמעט של כל האנשים בעולם הנוכחי.
  באופן טבעי, עיסוי ארוטי, על אף היותם טיפולים מקצועיים שבהחלט מביאים להקלה
  על הגוף והנפש, הם כאלו שאנשים לא נוטים להתייעץ לגביהם עם
  חברים או בני משפחה וזה משהו שיכול להפוך את האיתור של עיסוי ארוטי בנס ציונה למעט מורכב יותר.
  שירותי עיסוי אירוטי יכולים להיות דרך מצוינת להפוך את הזמן שלכם להרבה יותר נעים ומפנק.
  עיסוי מקצועי ומפנק במרכז
  ודרום. מכוני עיסוי מפנק מתאים
  גם לכם! כך תוכל לדעת שלא מדובר
  בעוד סתם עיסוי או ליווי, אלא בעיסוי
  או ליווי מפנק עם מגוון גדול של פינוקים.

  רוצה לחוות ערב עם בחורה שנראית
  מסרט? אך כאשר יוצאים לבלות לא תמיד פוגשים בחורה שתזרום אתכם ולא תמיד יש בחורות אשר מוצאות חן בעיניכם.
  התייעצות עם אנשי מקצוע: אם יש יצא לכם להסתייע
  בעבר באנשי מקצוע מתחומים מקבילים
  באזור, כמו למשל רפלקסולוגים, מעסים רפואיים ומטפלים אלטרנטיביים
  בשיטות שונות, תוכלו בהחלט לשאול אותם לגבי עיסוי
  ארוטי בנס ציונה ואם הם אכן מכירים
  מקום כזה, סביר להניח שזה יהיה מקום מקצועי שייתן לכם שירות טוב.
  והחלק הכי טוב הוא שלא מחייבים אתכם לשלם
  על לילה שלם אלא רק לפי השעות שבהם השתמשתם.

  מנגד, כל עוד תקבלו עיסוי בבאר שבע בלבד לאורך כ-45
  דקות ועד שעה, המחיר שתצטרכו לשלם יהיה נוח הרבה יותר ויהפוך
  את חווית העיסוי לנגישה גם לכם!

 19. התחילו לגלוש בפורטל הלוהט ביותר תחת
  קטגוריה של נערות ליווי באר שבע ותנו לזה
  לקרות לכם באמת- הנאה מושלמת, מרטיטה ומרחיקת לכת עם
  נשים שמדברות לעניין, נראות מדהים ומשאירות טעם של עוד.
  באמצעות פורטל הבית מגזין בננה תחת
  קטגוריה נערות ליווי באר שבע תוכלו לבחור
  את הברונטית המושלמת, הבלונדינית הלוהטת
  או אפילו את הבחורה הסקסית שיודעת איך לענג ואיך לתת מעצמה 100
  אחוז של הנאה. לאחר שתגדירו את הצורך הבסיסי הזה תוכלו לקבוע
  גם היכן יתקיים המפגש האינטימי, מתי ולמשך
  כמה זמן. כאן תוכלו להשיג את הטוב ביותר,
  נערות מושלמות ויפות שיודעות איך
  לענג כל גבר ומבינות מה הצורך האמיתי שלכם.

  הזדמנויות והתקדמות, זה מה שמעניק לאדם לא
  רק את איכות החיים הטובה ביותר, אלא גם מתח..

  כל עיסוי שתזמינו לביתכם יעניק
  לכם זמן איכות בחלל האינטימי שלכם ובעיקר
  רוגע וחידוש מצברים. בפורטל הבית שלנו
  מגוון של קטגוריות וכן מודעות מגוונות שנבדקות ומתפרסמות בהתאם- הכול בכדי שיהיה לכם קל, נכון ובעיקר מרגש.
  בפורטל אקספיינדר, הפורטל הגדול במדינה תוכלו להנות משירותי ליווי לעיסוי על ידי נערות ליווי בירושלים מכל הסוגים ומכל העדות, שחורות,
  בהירות, בלונדיוניות, שופעות ועוד מכל דבר
  על מנת לתת מענה לכל טעם אישי של גבר כזה או אחר.
  איך גולשים בפורטל ואיך מוצאים נערת ליווי איכותית?
  היכנס ובחר נערת ליווי צעירה וסקסית שזמינה באזורך.

 20. אנשים שנהנים מעיסוי שוודי מדווחים שהם מרגישים מלאי אנרגיה לאחר עיסוי במרכז ואף מצליחים לישון טוב יותר בלילה.
  יש לכם מספר שעות קצר במיוחד לבילוי עם בן או
  בת הזוג שלכם, או שאתם מחפשים מסיבת רווקים
  אינטימית במיוחד, האם חשבתם לשכור למספר שעות דירות דיסקרטיות בבית שמש או ללכת לראות דירות דיסקרטיות במרכז?
  לא משנה אם מדובר בסיום של מסיבת רווקים מטורפת
  או בתחילתו של ערב חול פשוט, עיסוי אירוטי בכפר סבא
  הוא הדבר שיהפוך אותו מעוד ערב לערב שייחרט בזיכרונך לנצח.
  אתם לא צריכים לצאת מהבית או לקום מהכורסא כדי להזמין עיסוי אירוטי.

  עיסוי אירוטי בהרצליה לגברים וזוגות, כל הפינוקים האינטימיים שתמיד חלמתם אליהם מחכים לכם באתר!

  באתר תמצאו גם שירותי נערות ליווי לפגישות עסקים וכך תוכלו לדעת שלא תישארו לבד אפילו רגע אחד.
  ישנן מדינות רבות שבהן הנערות מדברות אך
  ורק את השפה המקומית וזה יוצר בעיה
  בעיקר כאשר מציעים שירותים לתיירים מחו”ל ולאנשי עסקים מחו”ל.
  במדינות רבות ניתן למצוא
  אך ורק נערות ליווי מקומיות בעלות
  מאפיינים זהים. אנשי עסקים רבים נעזרים בשירותיהן, והם אשר מרבים
  בנסיעות לחו”ל ומבקרים במדינות שונות הם הראשונים להעיד על הרמה הגבוהה של הנערות בארץ.

 21. אנשים שנהנים מעיסוי שוודי מדווחים שהם מרגישים מלאי אנרגיה לאחר
  עיסוי במרכז ואף מצליחים לישון טוב יותר בלילה.
  יש לכם מספר שעות קצר במיוחד לבילוי עם בן או בת הזוג שלכם, או שאתם מחפשים מסיבת רווקים אינטימית במיוחד,
  האם חשבתם לשכור למספר שעות דירות דיסקרטיות בבית שמש או ללכת לראות דירות
  דיסקרטיות במרכז? לא משנה אם מדובר
  בסיום של מסיבת רווקים מטורפת או בתחילתו של ערב
  חול פשוט, עיסוי אירוטי בכפר סבא הוא הדבר שיהפוך
  אותו מעוד ערב לערב שייחרט
  בזיכרונך לנצח. אתם לא צריכים לצאת
  מהבית או לקום מהכורסא כדי להזמין עיסוי אירוטי.
  עיסוי אירוטי בהרצליה לגברים וזוגות,
  כל הפינוקים האינטימיים שתמיד חלמתם אליהם מחכים לכם באתר!
  באתר תמצאו גם שירותי נערות ליווי
  לפגישות עסקים וכך תוכלו לדעת שלא תישארו לבד אפילו
  רגע אחד. ישנן מדינות רבות שבהן הנערות מדברות אך ורק את השפה המקומית וזה יוצר בעיה בעיקר כאשר מציעים שירותים לתיירים מחו”ל ולאנשי עסקים מחו”ל.
  במדינות רבות ניתן למצוא אך ורק נערות ליווי
  מקומיות בעלות מאפיינים
  זהים. אנשי עסקים רבים נעזרים בשירותיהן,
  והם אשר מרבים בנסיעות לחו”ל ומבקרים במדינות שונות הם הראשונים להעיד על הרמה הגבוהה של הנערות בארץ.

 22. אך אם אתם מעוניינים בעיסוי מפנק בבית שמש לצורכי הנאה ורגיעה או לרגל אירוע שמחה מסוים, תוכלו לקרוא
  במאמר זה על שלושה סוגי עיסויים אשר
  מתאימים למטרה זו ויעניקו לכם יום בילוי מפנק ואיכותי במיוחד אשר סביר להניח שתרצו
  לחזור עליו שוב כבר בשנה שאחרי.
  אך אם אתם מעוניינים בעיסוי מפנק בראשון
  לציון לצורכי הנאה ורגיעה או לרגל אירוע שמחה מסוים,
  תוכלו לקרוא במאמר זה על שלושה סוגי עיסויים אשר מתאימים למטרה זו ויעניקו לכם יום בילוי מפנק ואיכותי במיוחד אשר סביר להניח שתרצו לחזור עליו
  שוב כבר בשנה שאחרי. זהו אחד מהעיסויים בראשון לציון הפופולאריים ביותר
  אשר לקוחות שאוהבים להתפנק מזמינים.
  ספא מפנק בראשון לציון יכול לעזור לכם להירגע וישמש אתכם לצורך שבירת השגרה השוחקת.
  גם אם תזמינו עיסוי מפנק לבית המלון בכפר סבא/רעננה שבו אתם שוהים בבירה, האווירה תשתנה, האורות יתעממו ונרות ריחניים
  יהיו בכמה פינות החדר, אתם תשכבו רק עם מגבת על
  גופכם שתרד אט, אט, ככל שהעיסוי יעבור לחלקים השונים בגוף.

 23. אנשים שנהנים מעיסוי שוודי מדווחים שהם מרגישים מלאי אנרגיה לאחר עיסוי במרכז
  ואף מצליחים לישון טוב יותר בלילה.

  יש לכם מספר שעות קצר במיוחד לבילוי
  עם בן או בת הזוג שלכם, או שאתם מחפשים
  מסיבת רווקים אינטימית במיוחד,
  האם חשבתם לשכור למספר
  שעות דירות דיסקרטיות בבית שמש
  או ללכת לראות דירות דיסקרטיות במרכז?
  לא משנה אם מדובר בסיום של מסיבת רווקים מטורפת
  או בתחילתו של ערב חול פשוט, עיסוי אירוטי בכפר סבא
  הוא הדבר שיהפוך אותו מעוד ערב לערב שייחרט בזיכרונך לנצח.
  אתם לא צריכים לצאת מהבית או לקום מהכורסא כדי להזמין עיסוי אירוטי.
  עיסוי אירוטי בהרצליה לגברים וזוגות, כל הפינוקים האינטימיים שתמיד חלמתם אליהם מחכים לכם באתר!
  באתר תמצאו גם שירותי נערות ליווי לפגישות עסקים וכך תוכלו לדעת שלא תישארו לבד אפילו
  רגע אחד. ישנן מדינות רבות שבהן הנערות מדברות אך ורק את השפה המקומית
  וזה יוצר בעיה בעיקר כאשר מציעים
  שירותים לתיירים מחו”ל ולאנשי עסקים מחו”ל.
  במדינות רבות ניתן למצוא אך ורק נערות ליווי
  מקומיות בעלות מאפיינים זהים.
  אנשי עסקים רבים נעזרים בשירותיהן,
  והם אשר מרבים בנסיעות לחו”ל ומבקרים במדינות שונות הם הראשונים להעיד על הרמה הגבוהה של הנערות בארץ.

 24. בעבר הלא רחוק חדרים לפי שעה בצפון הציעו חדר קטן, במקומות נידחים שממש היה קשה לאתר
  אותם, רמת הניקיון שלהם הייתה מתחת לכל
  ביקורת ובחדר הייתה רק מיטה עם מצעים עליה.

  מכאן, אנו למדים כי עיסוי אינו
  רק בילוי של שעה עם מומחה/ית במגע אם אתם
  גברים הגרים באזור חולון,
  מומלץ להזמין עיסוי מגבר
  לגבר בחולון. מאמינים כי פוליפפטידים אלה הם מתווכים
  של מערכת בקרת הכאב (משכך כאבים
  טבעי). שרירים עייפים מקבלים חיים חדשים,
  מקומות תפוסים משתחררים ואיתם כאבים ישנים שכבר שכחתם.
  עיסוי שוודי – עיסוי קלאסי ואהוב, משחרר שרירים תפוסים ומרגיע את הנפש.
  עיסוי מקצועי בראשון לציון מסאג’
  מקצועי בראשון לציון לחובבי עיסוי אמיתיים
  – מסאז’ שוודי כללי לכל הגוף, כולל עיסוי כפות
  רגליים ממעסה מקצועית, מדופלמת ובעלת ניסיון רב שנים.
  גרסה חזקה יותר של עיסוי שוודי מכונה עיסוי רקמות עמוק, ומטרתה לסייע ולשחרר את השרירים הממוקמים בשכבות התחתונות יותר
  של עורנו, והעיסוי המקצועי בדרך-כלל כולל שימוש בעוצמות חזקות יותר, ואף שימוש במפרקים ובאמות.

  עיסוי תאילנדי ברמת הגולן עיסוי נפוץ נוסף שבו
  המעסה משתמש בכובד גופו לבצע לחיצות
  שמטרתן לשחרר את השרירים של המטופל.

 25. אם ברצונכם בבחורה בלונדינית, שמנה,
  רזה, אתיופית או כל פנטזיה אחרת שמעניינת
  אתכם, דירות דיסקרטיות נהריה והזמנת
  עיסוי אירוטי בנתניה הוא לגמרי המקום הנכון לממש את
  הפנטזיות האלו. עיסוי אירוטי בחולון , אחד מהרגעים המאושרים
  ביותר זו ההרפיה הזאת, עיסוי שהוא לגמרי לא
  מה שאתם מכירים אלא משהו מעורר חושים, מרטיט ובעיקר עונה לכם
  על כל הפנטזיות הלוהטות ביותר.
  כי בשביל כל אחד, לגיוון יש אופי אחר.
  זה יכול להיות עיסוי ארוטי במרכז עם בחורה ישראלית או עם בחורה ממוצא אקזוטי כזה או אחר.

  ויש גם זוגות שרוצים להגיע ביחד,
  לחווית מסאג’ אירוטי במרכז, מסוג אחר.
  אף אחד לא מצפה שאחרי מסאג’ אירוטי במרכז תהיה יציאה למסעדה או לסרט.
  מסאז’ אירוטי במרכז נותן לכם את זה.
  מבחינת עיצוב הצימרים כמובן שתוכלו להתרשם מגלריית התמונות ולקרוא בקצרה על כל יחידה ויתרונותיה, ישנם סוויטות מפוארות הכוללות ג’קוזי ספא בנוסף, ישנם צימרים עם בריכה לפי שעה וכמובן שישנם
  גם חדרי אירוח סטנדרטיים בעלויות
  נמוכות יותר, הכל שיקול שלכם ואם יש ספק או שאלה כמובן שהכי קל יהיה אם נצלצל ונשאל,
  המארחים ב צימר לפי שעה אדיבים ונחמדים ובמידה ותרצו דיסקרטיות כמובן שגם את זה
  תקבלו, אך יותר מכל המארחים ירצו שתצאו עם חיוך
  וכמובן שתיהנו! ויש כל כך הרבה
  דרכים לקבל עיסוי אירוטי במרכז.

 26. עיסוי רקמות עמוק דוגל בלחיצות ועיסוי עמוק ומאסיבי יותר הלוחץ על רקמות השריר כדי להזרים טוב יותר את הדם
  לאזורים אלה וכן מסייע בשחרור השרירים התפוסים והמכווצים.
  השאלה היא האם אתם מעוניינים בעיסוי שוודי,
  הוליסטי, עיסוי רקמות עמוק, עיסוי טאנטרי
  או עיסוי שיהיה משולב או אולי עיסו תאילנדי בהשרון והסביבה ?
  גם מבחינת סילוק רעלים עיסוי מפנק בהשרון והסביבה פועל על בלוטות הלימפה ומסלק רעלים המזיקים לגופנו.
  ישנם אנשים המגיעים במצב רגשי מסוים אל מכון העיסוי מפנק בהשרון והסביבה ובסיום העיסוי מפנק בהשרון והסביבה הם חשים חיוניים, אנרגטיים ושלווים.

  אם הייתם משקיעים בטיפול רפואי קלאסי, למה שלא תשקיעו בעיסוי מפנק ורפואי
  בבאר שבע ? חורף 2020 עשה נפלאות במוקדי הטבע המרהיבים של רמת הגולן,
  ואתם בהחלט יכולים להנות משלל פעילויות-חוץ בצפון, בין אם אתם
  מטיילים ביחד כזוג או כמשפחה.
  בסופו של דבר, בין אם אתם מגיעים לצפון כמשפחה או
  כזוג, ישנם מתחמי אירוח כפרי עם בריכות מחוממות שיתאימו לכם.
  אם הגעתם לביקור עסקים ונשארתם ללון באחד מבתי
  המלון של העיר, אולי עכשיו זה הזמן להזמין נערות ליווי בירושלים.

 27. Huntington s disease is an inherited neurodegenerative disorder characterized by selective degeneration of nerve cells known as striatal spiny neurons stromectol dose Background When administered parenterally, furosemide, a loop diuretic, results in improved lung compliance and decreased airway resistance in infants with bronchopulmonary dysplasia BPD

 28. לא מעט סוכנויות נמנעות להגיד לאזורים מרוחקים בצפון הארץ דוגמת
  קריית שמונה. רוב סוכנויות הנחשבות בארץ עובדות איתנו
  ולמעשה תוכלו למצוא מגוון רחב של נערות ליווי.

  חלק מן האתרים יהיו אתרים גדולים יותר אשר ירכזו פרסומים ממספר סוכנויות ונערות ליווי בעוד שאתרים אחרים הם למעשה
  אתרי תדמית של סוכנות ליווי
  פרטית. הם תמיד צריכים להתחשב
  בבת הזוג אשר רוצה לעשות דברים שונים לגמרי.
  כמו כן, אינכם צריכים להזמין אותה
  לבית הפרטי שלכם אלא למעשה תוכלו לשכור חדר בבית מלון או חדר לפי שעו.
  כמובן, שהביקוש הגבוה לנערות ליווי
  בתל אביב הוא מהסיבה שמירב התיירים אשא תרים בארץ עוברים בתל אביב וכחלק מחופשתם מתפנקים בשירותי ליווי אשר הם יכולים להזמין
  עד לחדר המלון שלכם (או כמו
  שקוראים לזה באנגלית Out Call Services של
  Call Girl). כמובן, שהיצע נערות הליווי גדול בחודשי השיא (חודשי הקיץ).

  כמובן, גם במקרה שאתם נמצאים ברמת גן וצופים בעמוד
  של נערות ליווי בצפון, המודעה ככל הנראה לא
  תהיה רלוונטית. בילוי מחרמן שיביא אתכם על סיפוקכם הוא בדיוק התשובה לכל הלחץ שאתם חווים.
  זהו בילוי שגברים אוהבים, בילוי שיעזור לכם לזכור שאתם
  גברים עם צרכים אשר באים לידי
  מימוש בערב לוהט ומלא תשוקה. היא חיה,
  שוקקת בילוי והנאה, לרוב מלאה בתיירים (בין אם ישראלים
  או זרים) שמעוניינים לפרוק עול ולצאת מהרוטינה של החיים.

  My web-site; לאתר הבית

 29. אפשר לומר בזהירות, שאוכלוסיית נערות
  הליווי בחיפה היא מהמגוונת ביותר בישראל, מבחינת מוצא, רקע
  וגיל. מבחינת נערות ליווי, ישראל היא מדינה דמוקרטית, אין
  מנהגים פוריטניים קשים. נוסף על כך, הפתיחות בנושא והכמיהה לשינוי
  וגיוון בחיינו הסיזיפיים גרמה לעליה
  בביקוש לשירותי ליווי, עיסוי ועוד
  הרבה מהתחום. במידה ואתם סובלים מכאבי גב עזים, מומלץ
  לבצע עיסוי תאילנדי על בסיס קבוע.
  כל השירותים ניתנים בקונדום, ובנות עוברות באופן קבוע ועדה רפואית.
  למה כל כך מהר אתם שואלים? ישנן מעסות שיעשו
  למענך הכול ולכן יש לומר תמיד מראש למה אתה או את מצפים
  לפני שתשחררו את גופכם ותתמסרו לחוויה משכרת שתעניק לגופכם ולנשמתכם את השלווה
  והכוחות המחודשים. אחרי כל זה, למה אתה מחכה?
  בלונדינית סקסית ומושלמת בתמונות אמיתיות מחכה לכם באשדוד.
  תמונות אמיתיות של מעסה יפיפייה בירושלים פגישה מענגת ומהנה במיוחד!
  מעסה מהממת חדשה באשקלון מזמינה אותך לעיסוי חלומי ומפנק
  ביותר! עיסוי מפנק בחדרה יכול להינתן לכם על ידי מעסה גבר או
  מעסה אישה. מגע של גבר או אישה –
  מה מתאים לכם? המעסים המנוסים של זמן
  מגע ביצעו כבר מאות טיפולי עיסוי מפנק בהרצליה
  עד הבית לשביעות רצונם של כל המטופלים.

  My site: אתר ליווי

 30. I would like to thank you for the efforts you’ve put in writing this blog. “강남안마”
  I really hope to check out the same high-grade content from you later on as well. In fact,
  your creative writing abilities has encouraged me to get my very own blog now 😉

 31. I think what you said was actually very reasonable. However, think about this,
  suppose you were to write a killer headline? I ain’t saying your content is not solid.,
  however suppose you added a headline to possibly grab people’s attention? I mean TİM’den sürdürülebilir tarım ve hayvancılık için 10 maddelik eylem planı | Farm Network is a little boring.
  You might look at Yahoo’s home page and watch how they create article titles to
  grab people to click. You might add a related video or a related pic
  or two to grab people interested about everything’ve written. Just my opinion, it could
  make your posts a little bit more interesting.

 32. I believe this is one of the so much important info for me.
  And i’m happy studying your article. But want to remark on few basic things, The website style is perfect, the
  articles is in point of fact nice : D. Just right job,
  cheers

 33. Avocado oil is probably the greatest oils to massage the body since this oil’s natural composition could
  be very much like that of the pure physique oils, due to this fact this deeply penetrates the pores and skin and makes the skin heal and glow.
  Oils or powder could also be used to enable smooth, flowing therapeutic massage movements.
  SWEDISH Massage (often known as therapeutic therapeutic massage) – a spread of
  methods applied to the pores and skin utilizing oils, including effleurage (stretching and enjoyable superficial
  muscles), petrissage (kneading and squeezing deeper muscles and tissues),
  friction and compression (rubbing and ‘holding’ the tissues to interrupt down scar tissue and calm down muscles), tapotement (rhythmical
  movements and tapping carried out with the sting of the hand or heel of the palm
  to extend blood circulation) and vibration (rhythmical movements for releasing
  tension and boosting circulation). On this area of study, college students
  are taught the assorted features of the healing artwork; typically together with specialised
  coaching in electro-acutherapy.

  my blog post :: דירות דיסקקטיות

 34. ג’ני לביתך/מלון נערת ליווי VIP מהממת ביופייה זמינה להגעה עד אלייך לטירוף
  חושים, אם אתה מעוניין בבילוי איכותי מלווה בשרות.