Dünya Sofralarını Türkiye’de Yetişen Ürünler Donatıyor

Dünya’da yaşamın ve tarımın başladığı Anadolu topraklarında milyonlarca üreticinin binbir emekle ürettiği ürünler, binlerce ihracatçı tarafından dünyayla buluşturuluyor. Dünya genelinde 200’den fazla ülkenin sofraları her gün 3 öğün Türk gıda ürünleriyle kuruluyor. 

Yıllık 25 milyar dolar gıda ürünleri ihraç eden Türkiye, önümüzdeki 10 yıllık dönemde gıda ürünleri ihracatını 50 milyar dolara çıkaracak üretim ve ihracat potansiyeline sahip.

Milyarlarca insanın protein, karbonhidrat ve yağ ihtiyacını karşılayarak, dünya sofralarına bir lezzet şöleni sunan Türk çiftçisi, yıllık 70 milyon ton bitkisel üretim yapıyor. 72 milyonun üzerinde küçük ve büyükbaş hayvan varlığına sahipken, yıllık 800 bin ton üzeri su ürünleri, 2,4 milyon ton kanatlı sektöründe üretim hacmine ulaşmış durumda. 55 milyon ton taze meyve sebze üretiyor.

Süt ürünlerinden bakliyatlara, et ürünlerinden unlu mamullere, taze meyve sebzelerden kuru meyveye, zeytinyağından dondurulmuş gıdalara, su ürünlerinden zeytine, defneden bulgura, kekikten haşhaşa, kirazdan çipuraya, ayvadan levreğe, incirden alabalığa turşulardan salçalara binbir çeşit tarım ürününde dünyanın ihtiyacını üreten Türk üreticisi Avrupa’da tarımsal hasılada birinci sırada yer alırken, dünya liginde ilk 10 ülke arasında bulunuyor.

3 milyon hektar tarım arazisi üretim dışı kaldı

Türkiye’de son 20 yılda 3 milyon hektar tarım alanının tarımsal üretim alanları dışında kalmasına, küresel iklim değişikliği üretimi tehdit eder boyutlara gelmesine karşın teknolojiye yatırım yapan Türk çiftçisi üretimini artırıyor, dünya sofralarına gıda arzını artırarak sürdürüyor. 

Tarım arazilerindeki azalışa karşın dünya nüfusundaki artış nedeniyle tarımsal üretimin artması bir zorunluluk olarak ortada duruyor. Bu durum verimliliğin artmasını gerekli kılıyor. 

Türkiye’nin tarım ürünleri ihracatının yüzde 21,5’lik dilimini yapan ve tarım ürünleri ihracatında lider olan Ege İhracatçı Birlikleri Başkanları 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü ile ilgili görüşlerini paylaştılar.

Eskinazi; “Gıda ihracatında hedef 50 milyar dolar”

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi; “İhracatı tarımsal üretimin devamlılığının sigortası olarak görüyoruz. Türkiye’nin gıda ihracatında lider konumdayız. Su ürünleri, meyve sebze mamulleri, zeytin, zeytinyağı, kuru meyve, odundışı orman ürünleri, yağlı tohumlar sektörlerinde dünyanın güçlü üreticileri ve ihracatçıları arasındayız. TURQUALİTY ve URGE Projeleriyle, Fuarlar, Sektörel Ticaret Heyeti ve Alım Heyeti Organizasyonlarıyla gıda ihracatımızı artırmak için vites artırıyoruz. Gıda ihracatında geleneksel ihraç pazarlarımız Avrupa, Ortadoğu ülkeleri ve Rusya Federasyonu’nda konumumuzu korurken, ABD ve Japonya pazarında büyümek için çalışıyoruz. Türkiye, 10 yıllık vadede 50 milyar dolar gıda ürünleri ihracatı hedeflerken, Ege Bölgesi olarak bu ihracatın 12,5 milyar dolarlık dilimini yapma çabası içinde olacağız” 

Uçak; “Tarımsal üretim TDİOSB’lerle artacak”

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak; “Küresel ısınma üretimi her geçen gün daha fazla tehdit ediyor, tarımsal üretim alanları kuraklaşma ve şehirleşme nedenleriyle daralıyor. Dünyanın nüfus artışı nedeniyle tarımsal üretimimizi artırma mecburiyeti var. ARGE faaliyetlerinin yoğun yapıldığı, verimliliğin hat safhaya ulaştığı Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleriyle tarımsal üretimde sürdürülebirliği sağlayabiliriz. Türkiye bu sayede iç tüketimini karşıladığı gibi gıda ürünleri ihracatını da önümüzdeki yıllarda hedeflediği rakamlara ulaşabilir. Yaş meyve sebze ve meyve sebze mamulleri sektörleri olarak 2022 yılında Türkiye genelinde 5,5 milyar dolarlık ihracat yaptık. Bu ihracata Ege Bölgesi olarak 1 milyar 250 milyon dolarlık katkı sağladık. Tarım sektöründe üzerinde yoğunlaşmamız gereken bir diğer başlıkta gençlerin tarım sektörüne yönelmelerini sağlamak. Bu başlık üzerine de projeler geliştiriyoruz” 

Işık; “Deprem bölgesindeki 11 ilde üretim aksamamalı”

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık; “TİM Tarım Komisyonu olarak 6 şubat depreminden etkilenen bölgeleri ziyaret ettik. Bu iller Türkiye’nin narenciye, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar, kuru meyve, pamuk, karpuz, salçalık biber, kuru soğan, buğday, zeytin ve zeytinyağı başta olmak üzere çok önemli gıda ambarı. Bu bölgede sulama sistemleri, işçilik, lojistik, işleme tesisleri başta olmak üzere ciddi kayıplar var. Bu kayıpların bir an önce giderilmesi ve üretimin aksamadan sürmesi gerekiyor. Bu 11 ilimiz Türkiye’nin ihtiyacını karşıladıkları gibi 2022 yılında 7,4 milyar dolar ihracata imza atmıştı. Deprem bölgesindeki üretimi ayağa kaldırmalıyız. Nitekim dünya genelinde 8 milyar insanın gıda ihtiyacı her yıl yüzde 1,3 artıyor. Bu ihtiyacı üretimimizi artırarak ulaşabiliriz. Dünya’da sağlıklı gıdaya yöneliş var. Türkiye’de Ege Bölgesi’nin öncülüğünde 35 yıldır organik üretim yapılıyor. İyi tarım uygulamaları ve organik üretimle dünya genelinde Türkiye’de üretilen gıda ürünlerine talebi artırmak için çalışıyoruz”

Girit: “İhracatta yasaklarla üreticiyi ya da tüketiciyi koruyamayız”

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit; “Türkiye Avrupa’nın en büyük levrek üreticisi ve dünyanın en büyük ikinci levrek ihracatçısıyken, çipura üretiminde dünya birincisi, ihracatında dünya ikincisiyiz. Alabalıkta dünya üçüncüsüyken, yumurtada dünya ikincisi konumundayız. Ürün gamımızdaki tüm ürünlerin ihracatında dünya genelinde ilk 10 ülke arasında yer alıyoruz. Dünya’nın 3 öğün protein açığını kapatmasına yardımcı oluyoruz. 2022 yılında ihracatta 4 milyar doları aştık. İhraç ürünlerine yasaklamalar getirerek üreticiyi ya da tüketiciyi koruyamayız. Tarımsal üretimde anlık kararlar her zaman üretime ve ihracata zarar veriyor. Biz kendi sektörümüzde uzun yıllar çabalayarak ihraç pazarlarını oluşturuyoruz. Bir akşam alınan kararla getirilen kısıtlamalar ihraç pazarlarında bizleri zor duruma sokarken, üreticilerimizin emeklerinin heba olmasına yol açıyor”

Öztürk: “Hububat bakliyat yağlı tohumlar gıda ihracatının lideri”

Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Muhammet Öztürk; “Türkiye’nin 25 milyar dolarlık gıda ihracatının 11,2 milyar dolarlık dilimini hububat bakliyat yağlı tohumlar sektörü olarak tek başımıza gerçekleştirdik. Türkiye’nin gıda ihracatının yüzde 42’sini yaptık. Türkiye’nin dış ticaret açığı verdiği bitkisel yağ, buğday, arpa, mısır, bakliyatlar başta olmak üzere Anadolu topraklarında yetişebilen tarım ürünlerinin üretiminin artması için yoğun çaba gösterilmesi gerektiğine inanıyoruz. Tarımsal üretimimizi doğru bir programla artırdığımız takdirde yıllık ihracatımız artacağı gibi, 2022 yılı sonunda 18,6 milyar dolar seviyesinde olan gıda ithalatımızın daha da gerileyeceğine inanıyoruz” 

Umur: “Virginya ve burley tütünü üretimi artacak”

Ege Tütün İhracatçıları Birliği Başkanı Ömer Celal Umur; “Türkiye oryantal tütün üretiminde dünya lideri. Türkiye’de üretilen tütün mamullerinde kullanılacak tütünün kademeli olarak yüzde 30’unun Türkiye’de üretilmesi zorunluluğunun gelmesi virginya ve burley tipi tütün üretiminde artışı beraberinde getirdi. Özellikle Virginya tipi tütün üretiminde 3 yıllık dönemde 10 milyon kilolara geldik. Oryantal tütünde 2021 yılında 35 TL olan kilogram fiyatı, 2022 yılında 70 TL’ye yükseldi. Tütün fiyatlarındaki yüzde 100’lük artış Ege Bölgesi’nde 26 bin olan üretici sayısının 30 bine yükselmesine zemin hazırladı. Türk tütün sektörü; 2022 yılını 828,9 milyon dolarlık ihracat performasıyla geride bırakırken, 2023 yılında 900 milyon dolar ihracat hedefliyoruz. 2022 yılında Ege Bölgesi’nde 26 bin üretici, 37 milyon kilo tütün üretimi yapmışken, 2023 yılı için tütün ihracatçısı firmalar, 30 bin üreticiyle sözleşme yaptı. Üretici sayısındaki artışın rekolteye de olumlu yansıması ve Ege Bölgesi’ndeki tütün üretiminin 45 milyon kiloya yükselmesi bekleniyoruz.”

Er: “Zeytincilik sektörü altın çağını yaşıyor”

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Davut Er; “Türkiye’nin zeytin ağacı varlığı son 20 yılda 90 milyondan 192 milyona çıktı. 2023 yılında 735 bin ton sofralık zeytin rekoltesiyle dünya liderliğine yükselirken, zeytinyağında 422 bin tonluk rekolteyle dünya ikincisi konumuna geldik. İhracatta da her ay yeni rekorlar kırıyoruz. 6 aylık dönemde zeytinyağı ihracatımız 92 bin ton olurken, döviz karşılığı 407 milyon dolara yükseldi. Sezon sonunda zeytin ve zeytinyağı ihracatımızın 1 milyar doları görmesini umut ediyoruz. Son yıllarda dikilen zeytin ağaçlarının verim hale gelmesiyle birlikte sofralık zeytinde 1 milyon 200 bin ton, zeytinyağında 650 bin ton rekolteye ulaşacağız. İhracatta da 1,5 milyar dolar seviyesine ulaşacağız. Tamamı yerli girdi olan zeytincilik sektörünün ihracatındaki tüm katma değer ülkemize kalacak. Üreticilerimize ve markalı ihracata destek verildiği takdirde ambalajlı ürün ihracatımız artacak kazanan Türkiye olacak.” 

Gürle: “Kekik ve defnede dünya lideriyiz”

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ali Fuat Gürle; “Türkiye’nin odundışı orman ürünlerinde defne ve kekik lokomotif ürün olurken, bu iki üründe ihracatta dünya lideriyiz. Bu iki üründe ve pek çok odundışı orman ürünleri ihracatını Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliğimiz domine ediyor.  Dünya genelinde tuzdan kaçış ve baharatlara bir yöneliş var. Tüketiciler sağlıklı gıdalara yöneliyor, üreticilerimiz tüketici ülkelerin beklentilerine göre üretim yaptıkları takdirde kekikte kısa vadede 25 bin ton, orta vadede 40 bin ton kekik üretebilir ve ihracat yapabiliriz. Bu amaçla kekik üreten çiftçilerimize yönelik her yıl düzenli eğitimler yapıyoruz ve kekik üretiminde önem vermeleri gereken hususları paylaşıyoruz” 

Related Articles

90 YORUMLAR

 1. This is the perfect website for anybody who wishes to understand this topic.
  You realize so much its almost hard to argue with you (not that I actually would
  want to…HaHa). You definitely put a fresh spin on a subject that
  has been written about for decades. Excellent stuff, just excellent!

 2. There are definitely a lot of details like that to take into consideration. That is a great level to deliver up. I supply the thoughts above as common inspiration however clearly there are questions like the one you carry up where the most important thing shall be working in honest good faith. I don?t know if best practices have emerged around issues like that, however I am sure that your job is clearly recognized as a fair game. Each boys and girls feel the impression of just a second抯 pleasure, for the remainder of their lives.

 3. Aw, this was a really nice post. In thought I want to put in writing like this moreover ?taking time and actual effort to make an excellent article?but what can I say?I procrastinate alot and on no account seem to get one thing done.

 4. I happen to be commenting to let you understand of the excellent encounter my child undergone browsing yuor web blog. She noticed plenty of details, with the inclusion of how it is like to possess an ideal teaching spirit to get men and women quite simply comprehend several problematic matters. You undoubtedly surpassed my desires. Thanks for supplying such effective, trusted, educational as well as easy guidance on that topic to Gloria.

 5. This is the suitable weblog for anybody who desires to seek out out about this topic. You notice so much its almost exhausting to argue with you (not that I truly would need匟aHa). You undoubtedly put a new spin on a subject thats been written about for years. Nice stuff, just nice!

 6. I抦 impressed, I must say. Really hardly ever do I encounter a blog that抯 each educative and entertaining, and let me let you know, you’ve got hit the nail on the head. Your idea is excellent; the difficulty is something that not enough individuals are speaking intelligently about. I am very completely happy that I stumbled across this in my seek for something regarding this.

 7. There are actually quite a lot of particulars like that to take into consideration. That could be a nice point to convey up. I provide the thoughts above as general inspiration however clearly there are questions just like the one you convey up the place crucial thing will probably be working in honest good faith. I don?t know if greatest practices have emerged around issues like that, but I am sure that your job is clearly identified as a good game. Both girls and boys really feel the impression of just a second抯 pleasure, for the remainder of their lives.

 8. Youre so cool! I dont suppose Ive learn anything like this before. So good to search out any person with some authentic ideas on this subject. realy thank you for beginning this up. this website is one thing that is needed on the net, someone with just a little originality. helpful job for bringing one thing new to the internet!

 9. Youre so cool! I dont suppose Ive learn anything like this before. So good to seek out anyone with some unique ideas on this subject. realy thanks for beginning this up. this web site is something that is needed on the internet, somebody with a little bit originality. helpful job for bringing something new to the web!

 10. I want to convey my appreciation for your kind-heartedness giving support to those individuals that have the need for help with this one situation. Your real dedication to getting the message across appeared to be exceptionally insightful and have usually encouraged girls much like me to get to their objectives. This warm and friendly recommendations signifies much to me and still more to my mates. Thanks a ton; from everyone of us.

 11. Aw, this was a very nice post. In thought I would like to put in writing like this moreover ?taking time and actual effort to make a very good article?however what can I say?I procrastinate alot and by no means appear to get one thing done.

 12. There are definitely a whole lot of particulars like that to take into consideration. That could be a nice level to deliver up. I supply the ideas above as normal inspiration but clearly there are questions like the one you carry up the place crucial factor can be working in sincere good faith. I don?t know if greatest practices have emerged around things like that, however I am certain that your job is clearly recognized as a good game. Each girls and boys really feel the affect of just a second抯 pleasure, for the rest of their lives.

 13. When I originally commented I clicked the -Notify me when new feedback are added- checkbox and now every time a remark is added I get four emails with the identical comment. Is there any approach you may remove me from that service? Thanks!

 14. After study just a few of the weblog posts in your website now, and I really like your method of blogging. I bookmarked it to my bookmark web site record and might be checking again soon. Pls try my web site as properly and let me know what you think.

 15. After examine a few of the blog posts in your website now, and I truly like your approach of blogging. I bookmarked it to my bookmark website record and might be checking back soon. Pls check out my website as properly and let me know what you think.

 16. I discovered your weblog web site on google and check a few of your early posts. Proceed to keep up the superb operate. I simply further up your RSS feed to my MSN News Reader. Searching for forward to studying more from you later on!?

 17. I actually wanted to make a brief message in order to express gratitude to you for these amazing instructions you are giving on this site. My extended internet investigation has at the end of the day been compensated with wonderful points to exchange with my family members. I would point out that most of us website visitors are quite fortunate to be in a notable place with so many brilliant individuals with interesting tips. I feel quite fortunate to have discovered your site and look forward to many more brilliant moments reading here. Thanks again for everything.

 18. There are some interesting deadlines on this article but I don抰 know if I see all of them heart to heart. There is some validity but I will take maintain opinion until I look into it further. Good article , thanks and we want more! Added to FeedBurner as nicely

 19. After examine a number of of the weblog posts in your web site now, and I actually like your manner of blogging. I bookmarked it to my bookmark website record and might be checking again soon. Pls check out my web site as properly and let me know what you think.

 20. I wish to express some appreciation to you for rescuing me from this particular circumstance. Because of surfing through the the web and obtaining recommendations which are not helpful, I believed my life was over. Being alive minus the answers to the issues you have fixed through this guideline is a crucial case, and the kind that could have adversely affected my entire career if I hadn’t come across your site. Your personal understanding and kindness in handling all the details was helpful. I don’t know what I would’ve done if I hadn’t come upon such a point like this. It’s possible to at this moment relish my future. Thanks a lot so much for the expert and sensible help. I will not hesitate to suggest your blog post to anybody who would like care about this subject matter.

 21. I found your weblog web site on google and examine just a few of your early posts. Continue to keep up the very good operate. I just additional up your RSS feed to my MSN Information Reader. Seeking forward to studying more from you afterward!?

 22. This is the best blog for anybody who desires to search out out about this topic. You realize so much its virtually hard to argue with you (not that I really would need匟aHa). You positively put a new spin on a topic thats been written about for years. Great stuff, just nice!

 23. An fascinating discussion is price comment. I believe that it’s best to write extra on this matter, it won’t be a taboo subject however usually persons are not sufficient to talk on such topics. To the next. Cheers

 24. I’m typically to blogging and i really appreciate your content. The article has actually peaks my interest. I am going to bookmark your web site and hold checking for brand spanking new information.

 25. Good post. I be taught something more difficult on different blogs everyday. It would always be stimulating to learn content material from other writers and observe a little bit one thing from their store. I抎 choose to make use of some with the content material on my weblog whether or not you don抰 mind. Natually I抣l provide you with a hyperlink in your internet blog. Thanks for sharing.

 26. The next time I learn a blog, I hope that it doesnt disappoint me as much as this one. I mean, I know it was my option to read, but I actually thought youd have something attention-grabbing to say. All I hear is a bunch of whining about one thing that you could possibly fix if you happen to werent too busy looking for attention.

 27. After examine just a few of the blog posts on your website now, and I actually like your manner of blogging. I bookmarked it to my bookmark web site record and will likely be checking back soon. Pls try my site as properly and let me know what you think.

 28. I抦 impressed, I have to say. Really hardly ever do I encounter a blog that抯 both educative and entertaining, and let me inform you, you have got hit the nail on the head. Your concept is outstanding; the issue is something that not enough people are speaking intelligently about. I am very comfortable that I stumbled across this in my seek for one thing referring to this.

 29. I found your blog site on google and examine a number of of your early posts. Continue to keep up the very good operate. I simply further up your RSS feed to my MSN Information Reader. Searching for ahead to reading extra from you in a while!?

 30. Aw, this was a really nice post. In thought I wish to put in writing like this moreover ?taking time and precise effort to make a very good article?however what can I say?I procrastinate alot and under no circumstances seem to get one thing done.

 31. hello there and thank you for your info – I have definitely picked up anything new from right here.
  I did however expertise several technical points using this website, as I experienced to reload the site many times
  previous to I could get it to load correctly. I had been wondering if your web host is OK?
  Not that I am complaining, but sluggish loading instances
  times will often affect your placement in google and can damage your quality score if advertising and marketing with Adwords.
  Well I am adding this RSS to my email and could look out
  for a lot more of your respective fascinating content. Ensure that you
  update this again very soon.

 32. Hi, I believe your blog could possibly be having internet browser compatibility problems.

  Whenever I take a look at your site in Safari, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping issues.
  I just wanted to provide you with a quick heads up! Aside from that, excellent blog!

 33. Pretty element of content. I just stumbled upon your weblog and in accession capital to assert that I acquire actually loved account your weblog posts.
  Any way I will be subscribing for your feeds and even I achievement
  you get admission to consistently rapidly.

 34. hey there and thank you for your info – I’ve definitely picked
  up anything new from right here. I did however expertise a few technical
  points using this web site, as I experienced to reload
  the web site a lot of times previous to I could get it to load properly.
  I had been wondering if your web hosting is OK?
  Not that I’m complaining, but sluggish loading
  instances times will very frequently affect your placement in google and could damage
  your high-quality score if ads and marketing with
  Adwords. Well I am adding this RSS to my e-mail and can look out for
  much more of your respective intriguing content.
  Ensure that you update this again soon.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Stay Connected

21,988BeğenenlerBeğen
0TakipçilerTakip Et
0AboneAbone Ol
- Advertisement -spot_img

Latest Articles