7. Sürdürülebilir Gıda Zirvesi’nde gıdanın geleceği konuşuldu

Sürdürülebilirlik Akademisi ve TÜGİS iş birliğinde, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı destekleriyle, düzenlenen ‘Sürdürülebilir Gıda Zirvesi’nde gıdanın geleceği konuşuldu.

Sürdürülebilirlik Akademisi ve TÜGİS tarafından her yıl Dünya Gıda Günü ile eş zamanlı gerçekleştirilen ‘Sürdürülebilir Gıda Zirvesi’ yedinci yılında tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi sonrasında gıda endüstrisinin mevcut sınırlarını ve gıda sistemlerindeki durumu mercek altına aldı. Zirvenin ilk gününde 13 oturumda gıda sanayinden yarının gıdalarına, sürdürülebilir tedarik zincirinden gıda inovasyonlarına kadar çok önemli konular ele alındı. Önde gelen gıda markaları, girişimciler, yatırımcılar, kamu ve sivil toplum dahil değişimde kilit rol oynayan tüm paydaşların katılımıyla gerçekleşti. 

Pakdemirli: “İklimden daha hızlı olmak zorundayız!”

Zirvenin başlangıcında iklim değişikliğinden en fazla etkilenecek sektörlerin başında tarım ve gıdanın geldiğine dikkati çeken T.C. Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, iklim değişikliğinin etkisiyle, 2050’ye kadar tarımsal verimde yüzde 10-25 düşüş beklendiğini söyledi. İyi tarım uygulamaları ve organik tarım faaliyetinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla çok sayıda projenin devam ettiğini dile getiren Pakdemirli, gıdaların yüzde 90’ının doğrudan ve dolaylı olarak topraktan üretildiğini belirtti. Pakdemirli sözlerini şöyle sürdürdü; “İklimden daha hızlı olmak zorundayız. Bu yılki Dünya Gıda Günü teması, eylemlerimizin sürdürülebilir bir gelecek için kilit bir rol oynadığını vurguluyor. Gelecek nesiller için artık daha iyi bir üretim, daha iyi bir beslenme, daha iyi bir çevre, daha iyi bir yaşam mottosuyla çalışmalarımıza yön vermek zorundayız.”

Murat Sungur Bursa: “İnsanoğlu uzun süre kaynakların sonsuz, ihtiyaçların sınırsız olduğunu düşündü”

Sürdürülebilirlik Akademisi Başkanı Murat Sungur Bursa, “70’li yıllardan itibaren baş döndürücü tüketim ve yeterli geri kazanımın olmaması sonucunda limit aşım günü 29 Temmuz’a kadar geldi. Çünkü insanoğlu uzun süre kaynakların sonsuz, ihtiyaçların sınırsız olduğunu düşündü. Ancak öyle olmadığını artık anlıyoruz.” dedi.

Sidar: “4 milyar ton gıdanın sadece 2,7 milyar tonu tüketime gidiyor”

TÜGİS Genel Sekreteri Kaan Sidar, “Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) raporlarına göre, dünyada yıllık üretilen 4 milyar ton gıdanın sadece 2,7 milyar tonu tüketime gidiyor, 1,3 tonu ise çöpe atılıyor.” diyerek gıda güvenliğinin önemine dikkat çekti. Etkinlik çerçevesinde daha verimli, kapsayıcı, dayanıklı ve sürdürülebilir tarım-gıda sistemlerine dönüşümün yolları ve metotlarının ele alınacağını söyledi.

Zirve kapsamında gerçekleştirilen “Dünya Gıda Günü Paneli: Gıda Sistemlerinin Dönüşümü” Ahmet T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Volkan Güngören, BM Gıda ve Tarım Örgütü Türkiye Temsilci Yardımcısı Dr. Ayşegül Selışık, BM Gönüllüleri Ülke Koordinatörü Nil Memişoğlu, Dünya Sağlık Örgütü Program Sorumlusu Toker Ergüder katılımıyla Ekotürk Ahu Orakçıoğlu moderatörlüğünde gerçekleşti. Güngören, “Türkiye, gıda sistemlerinin dönüşümünü başlatma yönündeki çalışmalarda diğer ülkelere öncülük ediyor. 2024 yılında bir sonraki Tarım Konseyi’ni bir araya getirecek” derken Selışık, “Tarım ve gıda sistemleri kritik bir yol ayrımında, COVID-19 buradaki kırılganlığı belirgin hale getirdi. Bu koşullarda daha sürdürülebilir ve kapsayıcı tarım-gıda sistemlerine dönük dönüşüm sağlayacak müdahalelere acilen ihtiyaç var.” dedi. 

Mete Buyurgan: “İklim değişikliği risklerine dayanıklı tarımsal üretim çözümleri geliştirilmeli”

“Gıda Sanayinin Geleceğini Şekillendirmek” paneline katılan Ülker CEO’su Mete Buyurgan nüfus artışından, iklim değişikliğine, doğal kaynakların tükenmesinden, değişen gıda tarım sistemleri, tedarik zinciri gibi sektörü bekleyen riskler ve takip edilmesi gereken trendler hakkında bilgi aktardı. İklim değişikliğinin tarım ve gıda üretimi üstündeki olumsuz etkisine, doğal kaynakların korunması, sorumlu bir üretim anlayışının benimsenmesi ve her alanda israfın önlenmesine dikkat çeken Buyurgan: “2050 yılı için öngörülen 9,7 milyar nüfusun talebini karşılamak için en az %70 daha fazla gıda üretimine ihtiyaç olacak. Aynı zamanda tarım alanları, kısıtlı su kaynakları, iklim değişikliği gibi riskleri gözönüne aldığımızda inovatif çözümlere ihtiyaç olacağı da açık. Burada özellikle iklim değişikliği risklerine dayanıklı tarımsal üretim çözümleri geliştirmenin ne derece önemli olduğu ön plana çıkıyor. Ülker olarak yerli ve milli bisküvilik buğday geliştirme projemiz olan Aliağa ile tam bu konuya odaklanıyor ve yüksek kaliteli, verimli, kuraklık, hastalık ve iklim değişikliğine dayanıklı, geleceğin gıda sektörü için ülkemize rekabet üstünlüğü getirecek buğdayın gelişimine öncülük ediyoruz” dedi.

“Yarının Gıdaları” başlıklı oturumda Unilever NAMETRUB Dondurma, İçecek & Gıda Kat. Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Kölükfakı şunları aktardı; “Dünyanın en büyük gıda üreticilerinden biri olarak, adil bir küresel gıda sisteminin şekillenmesi için taşıdığımız sorumlulukla Yarının Gıdaları İnisiyatifini başlattık. Bu kapsamda 4 temel taahhüt verdik. Bunları şöyle sıralayabilirim: Ürünlerimizde sürdürülebilir tarımsal ham madde kullanımını ve bitkisel temelli gıda seçeneklerini artırmak; besleyici gıdaları herkes için erişilebilir kılmak, 2025 yılına kadar yeterli ve dengeli beslenmeye katkı sağlayan ürünlerimizi iki katına çıkarmak; tüm ürün gruplarımızda kalori, tuz ve şeker miktarını azaltmaya devam etmek; gıda atığını yarıya indirmek. 2025’e kadar üretimden, ürünlerimizin raflara ulaşmasına kadar olan süreçteki doğrudan faaliyetlerimizde gıda atıklarını yarıya indireceğiz.”  

“Gıda Sistemlerinde Değişime Küresel Bakış” başlıklı oturumda ise Food Drink Europe Genel Müdürü Mella Frewen, “Yiyecek ve içecek endüstrisinin sadece güvenli ve lezzetli ürünler üretmesini sağlayan fikirleri, yenilikleri ve politikaları desteklemekle kalmıyor, aynı zamanda daha yeşil bir gezegene, daha sağlıklı bir yaşama ve gelişen bir ekonomiye de katkıda bulunuyoruz. Ürünlerini tavsiye edilen tüketim tarihi geldiği zaman bu tüketilemez anlamına gelmiyor. Tüketicilerin bu konuda bilinç geliştirmeleri gerekiyor. Hem şirketlerin hem bireylerin bu konuda alacağı roller var.” dedi.

“Daha güvenli ve sürdürülebilir tedarik zinciri nasıl oluşturulur?” başlıklı oturumda Palsgaard A/S CPO’su Pia Brinkmann Madsen, “Son yıllarda tedarik zincirinde hem organizasyon ve hem tüketici olarak zorluklar yaşadık. Tüm zorluklara rağmen gerek esneklik gerek yaratıcılıkla doğru çözümlere gidip dünyanın iyiliği için doğru ve ortak amaca yöneldik. Dünya gezegeni bizim süper marketimiz! Kaynaklarımız global düzeyde. Bizlerin de sorumluluğu bu kaynakları kullanırken doğayı korumak. Bizim için sürdürülebilirlik bir zorunluluk! Tedarik seçimi çok önemli, sürdürülebilirlik çerçevesinde siz neler bekliyorsunuz bu çok önemli. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda hem üretim hem tüketimde sorumlulukların farkına varmak bizim temel çabalarımızı oluşturuyor.” diyerek bu konuya dikkat çekti. 

“Tarımın ve gıda sanayinde inovasyonun finansmanı” başlıklı panelde Aromsa Satış ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Özgür Demirci, “Biz stratejiyi kurarken üç önemli konu belirledik. İklim değişikliği, tedarik zincirindeki kırılmalar, post covid dönemi tüketici beklentileri. Dünya nüfusu artıyor, maalesef tarım alanlarında marjinal düşüşler var ve gıda maliyetlerinin arttığını görüyoruz. Hem tarım alanları hem de gıda şirketleri için strateji büyük önem arz edecek. Covid sonrası trendler, İnovatif çözümler ve finansmanı gerekiyor.” dedi. EBRD Kıdemli Bankacı Nazlı Arıkan ise konuya şu şekilde yaklaştı: “Gıda zincirinde olan birçok şirketle çalışıyoruz, her ülkede farklı misyonlarımız var. Özellikle teknolojide bilgi birikimi ve yeşil ekonomiye geçiş Türkiye’deki önemli konular haline geldi. Sıfıra yakın atık projesi kapsamında kaynakların etkili kullanılması kapsamında bir kredi programı oluşturduk, bu program Türkiye’de çok başarılı oldu.” 

Sedat Yıldırım: “Evdeki tüketimin artması ve sokağa çıkamama davranışı online tarafı dönüştürdü”

“Gıda perakendeciliği nereye gidiyor? Tüketicinin arayışı” başlıklı panelde İstegelsin Kurucu & CEO’su Sedat Yıldırım şöyle konuştu, “Dünyada dijitalleşme perakende alanlarını kat etti. Pandeminin gelmesiyle birlikte bütün perakende sektörü bir sınav verdi. Türkiye’deki tedarik zinciri çok güçlü ve her şey normale döndü. Dramatik bir davranış farklılığı oldu ve dijital oyuncular olarak pandemiyle birlikte talep patlaması ile karşı karşıya kaldılar. Gıda perakendeciliğinde online oyuncular olarak biz de varız dedik!” İpsos E-Ticaret Paneli Yöneticisi Ceyhan Demiray ise “Evdeki tüketimin artması ve sokağa çıkamama davranışı online tarafı dönüştürdü. Rekabet çok fazla, tüketici kargaşa içerisine girdi. Sokağa çıkabildiğimiz noktada offline tarafa geçebiliyoruz. Şimdi indirim marketlerinin de online satışları gerçekleştiriliyor. Beklentisi yükselen tüketici her şeyin en iyisini bekliyor. Gelen ürünlerde de hızlı teslimat çok önemli bir nokta.” dedi.

“İzlenebilirlik: Değer zincirinde etkinliği artırmak” başlıklı panelde Schneider Electric Gıda ve İlaç Segment Lideri Muhterem Çaylı, “Sürdürülebilirlik konusu bizim için çok önemli bir konu. İzlenebilirliği sağlamak için onlarca çözümü konuşuyor olmak lazım. Schneider olarak mevcutta sahip olduğumuz çözümler ile gıda sektörünü yakından takip ediyoruz. Globalde yaşanan olumsuz olayların artışı %15ten fazla. İzlenebilirlik çok güçlü bir trend sürdürülebilirlik için olmazsa olmaz. Tüketicilerin %65’i ürünün nasıl üretildiğini bilmek istiyor.” dedi. Yaşar Üniversitesi Lojistik Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yiğit Kazançoğlu, “Tedarik zincirindeki birçok açıdan işin en uç noktasında güven var. Tedarik zinciri boyunca ürünün hizmetin takip boyutu var. İzlenebilirliği takip eden dönemde görünürlük devreye giriyor. Paydaş sayısı hızlı artıyor, paydaş türü hızlı değişiyor bu dönemde takip izlenebilirlik görünürlük şeffaflık ve güven çok kritik noktalar.” diyerek sözlerini tamamladı. 

“Sürdürülebilir Gıda ve Beslenme” başlıklı panelde Aynes CEO’su Murat Hocalar, “Sürdürülebilirlik yolculuğuna küresel ilkeler sözleşmeler imzacısı olarak devam ettik. Çevreye saygılı üretim yapmak çok önemli, süt sektörü özüne baktığımızda hem istihdam ve hem de süreklilik sağlayan bir sektör. Diğer bir konuda global planlama ille ülkemizde yem üretimi planı yapmamız gerekiyor.” dedi.  Herbalife Nutrition Kamu İlişkileri Güneydoğu Avrupa Bölge Müdürü Samet Serttaş ise “İnsan olarak çok büyük sorumluluklarımız var ve bu konuya bütüncül olarak yaklaşmak gerekiyor. Odak noktamız tüketici, tüketicinin beslenme alışkanlığı ve gıdaya erişilebilirliği. Tüketiciyi eğitme görevi sadece kamunun değil bizlerin de sorumluluğu.” dedi. 

Zirve “AB Yeşil Mutabakat Eylem Planı ve Sürdürülebilir Tarım”, “Infodeminin Aşısı Nedir?”, “İnovasyon ile Köye Dönüş Nasıl Başarılır?” ve “Beslenme Trendleri” başlıklarında kıymetli akademisyenlerin katkılarıyla ekrana gelen oturumlarla devam etti. 

İş dünyasının desteği sürüyor

7. Sürdürülebilir Gıda Zirvesi’nin ana sponsorları Aromsa, BİM, Palsgaard, Schneider Electric, Unilever, Yıldız Holding. Zirveye Balparmak, Cargill, Ferrero Fındık, İste Gelsin, Metro, Pınar, Tat platin sponsor; Aldiva, Aroma, G2mEksper, Herbalife Nutrion, Komili, KİB, Nisad, Pro Grup, Tadım, Vitabiotics altın sponsor olarak destek verecek. 

Related Articles

80 YORUMLAR

 1. just wondering if anyone else has thickening also priligy uk Virus was prepared by co transfecting HEK 293 T cells with pHelper, pRC Agilent and the respective ESR1 mutation carrying rAAV targeting plasmid 10 6 cells were infected, neomycin resistant clones were isolated using a modified PCR screening strategy 18, and the cells were then exposed to Cre expressing recombinant adenovirus to remove the neomycin cassette

 2. I have been exploring for a bit for any high-quality articles or weblog posts on this sort of space
  . Exploring in Yahoo I ultimately stumbled upon this web site.
  Studying this information So i’m satisfied to show that I’ve an incredibly good uncanny feeling I discovered exactly what
  I needed. I most no doubt will make certain to do not omit this web site
  and provides it a glance on a continuing basis.

 3. i just would like to give you a huge Perfect piece of work
  this internet site Aspect Window replacement In addition to installing abode improvement products that compel your serene “성인웹툰” Can I get your associate earn several just right stuff here. Definitely value bookmarking for revisiting.

 4. Good post. I learn one thing tougher on totally different blogs everyday. It is going to all the time be stimulating to read content from different writers and follow slightly something from their store. I抎 desire to use some with the content on my blog whether you don抰 mind. Natually I抣l provide you with a link on your web blog. Thanks for sharing.

 5. Nice post. I study one thing more challenging on totally different blogs everyday. It is going to always be stimulating to learn content from other writers and practice slightly something from their store. I抎 choose to use some with the content on my weblog whether or not you don抰 mind. Natually I抣l give you a link in your internet blog. Thanks for sharing.

 6. I needed to create you one very little word just to thank you so much as before for those stunning opinions you have shared on this site. This is certainly incredibly generous of people like you in giving extensively what a few people could have marketed for an e book to earn some dough for their own end, principally given that you might well have done it in the event you considered necessary. Those thoughts additionally acted to become a great way to fully grasp other people have the identical dream really like my personal own to see many more in regard to this matter. I believe there are thousands of more enjoyable instances up front for folks who discover your blog post.

 7. I抦 impressed, I must say. Actually not often do I encounter a weblog that抯 each educative and entertaining, and let me let you know, you’ve hit the nail on the head. Your thought is outstanding; the problem is something that not enough individuals are speaking intelligently about. I am very comfortable that I stumbled throughout this in my seek for one thing referring to this.

 8. There are certainly a whole lot of particulars like that to take into consideration. That could be a nice point to carry up. I supply the ideas above as common inspiration but clearly there are questions like the one you convey up where the most important factor shall be working in honest good faith. I don?t know if greatest practices have emerged round issues like that, however I am sure that your job is clearly identified as a good game. Each boys and girls really feel the influence of just a second抯 pleasure, for the rest of their lives.

 9. Aw, this was a really nice post. In concept I would like to put in writing like this additionally ?taking time and precise effort to make a very good article?but what can I say?I procrastinate alot and in no way seem to get one thing done.

 10. There are actually plenty of details like that to take into consideration. That is a great level to deliver up. I offer the thoughts above as basic inspiration however clearly there are questions like the one you bring up where a very powerful factor will likely be working in honest good faith. I don?t know if best practices have emerged around issues like that, but I am positive that your job is clearly identified as a fair game. Both boys and girls really feel the affect of only a moment抯 pleasure, for the remainder of their lives.

 11. Thank you so much for giving everyone a very spectacular opportunity to discover important secrets from this blog. It is often so cool and also stuffed with amusement for me personally and my office friends to visit your blog the equivalent of thrice per week to study the latest guides you will have. And definitely, I’m also at all times satisfied with all the spectacular tips you serve. Some two areas in this article are basically the most impressive we have had.

 12. I was more than happy to search out this web-site.I wished to thanks in your time for this glorious read!! I definitely having fun with every little little bit of it and I’ve you bookmarked to check out new stuff you blog post.

 13. An impressive share, I simply given this onto a colleague who was doing a bit of evaluation on this. And he in actual fact bought me breakfast because I found it for him.. smile. So let me reword that: Thnx for the treat! However yeah Thnkx for spending the time to debate this, I feel strongly about it and love reading extra on this topic. If doable, as you turn into expertise, would you mind updating your blog with extra particulars? It is highly helpful for me. Large thumb up for this weblog put up!

 14. I discovered your blog web site on google and examine a number of of your early posts. Continue to keep up the superb operate. I simply further up your RSS feed to my MSN Information Reader. Searching for ahead to studying more from you afterward!?

 15. Nice post. I learn one thing more challenging on completely different blogs everyday. It can at all times be stimulating to learn content from different writers and observe slightly something from their store. I抎 prefer to use some with the content material on my weblog whether or not you don抰 mind. Natually I抣l provide you with a link on your internet blog. Thanks for sharing.

 16. Youre so cool! I dont suppose Ive learn anything like this before. So good to seek out anyone with some original thoughts on this subject. realy thanks for beginning this up. this website is something that is wanted on the internet, someone with a little bit originality. helpful job for bringing one thing new to the web!

 17. Can I just say what a reduction to seek out someone who truly is aware of what theyre speaking about on the internet. You definitely know the way to carry a difficulty to gentle and make it important. More people must read this and understand this aspect of the story. I cant believe youre not more standard since you positively have the gift.

 18. I definitely wanted to make a brief note so as to express gratitude to you for the great techniques you are writing on this site. My long internet look up has now been compensated with awesome points to write about with my best friends. I would mention that many of us site visitors are really lucky to live in a decent place with very many wonderful people with beneficial methods. I feel somewhat blessed to have used your web site and look forward to many more cool moments reading here. Thank you again for a lot of things.

 19. I used to be very happy to search out this web-site.I needed to thanks on your time for this excellent read!! I undoubtedly having fun with every little little bit of it and I’ve you bookmarked to take a look at new stuff you weblog post.

 20. Youre so cool! I dont suppose Ive read something like this before. So nice to find any individual with some original thoughts on this subject. realy thanks for starting this up. this website is one thing that’s needed on the net, somebody with a little bit originality. helpful job for bringing something new to the internet!

 21. Nice post. I be taught one thing more challenging on completely different blogs everyday. It should always be stimulating to learn content material from other writers and apply slightly something from their store. I抎 prefer to make use of some with the content on my weblog whether or not you don抰 mind. Natually I抣l give you a hyperlink in your net blog. Thanks for sharing.

 22. There are some interesting closing dates in this article however I don抰 know if I see all of them middle to heart. There may be some validity however I will take hold opinion till I look into it further. Good article , thanks and we want more! Added to FeedBurner as effectively

 23. Good post. I learn something tougher on totally different blogs everyday. It can always be stimulating to learn content material from other writers and observe slightly one thing from their store. I抎 want to make use of some with the content material on my blog whether or not you don抰 mind. Natually I抣l provide you with a link on your internet blog. Thanks for sharing.

 24. I’m also writing to make you know what a excellent encounter my cousin’s princess undergone checking yuor web blog. She even learned such a lot of things, with the inclusion of what it is like to possess a wonderful helping character to have other people easily learn about specified impossible subject matter. You actually exceeded readers’ expectations. Thanks for showing these essential, trusted, informative and fun tips on this topic to Tanya.

 25. When I originally commented I clicked the -Notify me when new feedback are added- checkbox and now each time a comment is added I get 4 emails with the same comment. Is there any method you may remove me from that service? Thanks!

 26. I used to be very happy to seek out this internet-site.I wanted to thanks in your time for this excellent read!! I undoubtedly having fun with every little little bit of it and I’ve you bookmarked to check out new stuff you weblog post.

 27. There are certainly a lot of details like that to take into consideration. That is a nice point to convey up. I offer the thoughts above as general inspiration however clearly there are questions like the one you bring up where a very powerful factor will likely be working in trustworthy good faith. I don?t know if greatest practices have emerged round issues like that, but I am certain that your job is clearly identified as a fair game. Each girls and boys really feel the impact of just a second抯 pleasure, for the remainder of their lives.

 28. Oh my goodness! an amazing article dude. Thank you Nonetheless I’m experiencing issue with ur rss . Don抰 know why Unable to subscribe to it. Is there anybody getting equivalent rss drawback? Anyone who knows kindly respond. Thnkx

 29. The use of hydroxychloroquine in patients with a history of psychiatric disorders requires careful monitoring due to potential neuropsychiatric side effects. hydroxychloroquine sulfate Hydroxychloroquine has been associated with mood disturbances, including depression, anxiety, and psychosis, particularly in susceptible individuals. Healthcare providers should monitor patients closely for changes in mood or behavior during treatment and adjust therapy as necessary to minimize the risk of psychiatric complications.

 30. ivermectin, with its active ingredient ivermectin, has been explored for its potential to treat parasitic infections in honeybees. As parasites such as Varroa mites threaten bee populations and pollination services, finding effective treatments like ivermectin could help mitigate these threats and support bee health worldwide.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Stay Connected

21,988BeğenenlerBeğen
0TakipçilerTakip Et
0AboneAbone Ol
- Advertisement -spot_img

Latest Articles