Kadıköy Uluslararası Sürdürülebilir Kentler Zirvesi’nden 5 mesaj

Kadıköy’de, yeşil şehir yatırım finansmanı, iklim krizi ile mücadele, döngüsel yaşam ve uluslararası girişim konularının ele alındığı ‘Kadıköy Uluslararası Sürdürülebilir Kentler Zirvesi’ gerçekleştirildi. Zirve sonrasında açıklanan sonuç bildirgesinde, Türkiye’deki bütün belediyeler ICLEI ile iş birliğine davet edilirken, “ICLEI, yerel ve bölgesel yönetimleri güçlendirmeye, yetkinleştirmeye, ilişkilendirmeye ve sürece dahil etmeye kararlıdır. Türkiye’deki belediyeleri ICLEI girişimlerine ve ağlarına aktif olarak katılmaya teşvik ediyoruz” denildi. Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı da “Krizlerle gerçekten mücadele edeceksek, yerel yönetimlerin önündeki yapısal engelleri aşmak şart” dedi.

Kadıköy Belediyesi ve Uluslararası Sürdürülebilir Kentler Birliği (ICLEI) tarafından organize edilen ‘Kadıköy Uluslararası Sürdürülebilir Kentler Zirvesi’ düzenlendi. Zirve kapsamında yeşil şehir yatırım finansmanı, iklim krizi ile mücadele, döngüsel yaşam ve uluslararası girişim konuları ele alındı.

Ekrem İmamoğlu: “Küresel boyuttaki probleme hep birlikte bakmalıyız”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu zirvede yaptığı konuşmada, “İklime bağlı olarak ciddi risk döneminde bulunuyoruz. Tedbirli davranmazsak gerçekten dünyanın geleceği çok büyük sıkıntıda. Özellikle bilim insanları, dünyadaki sıcaklık artışlarını 1,5-2 derece ile sınırlandırmadığımız takdirde çok büyük felaketlerin kapıda beklediğini bizimle paylaşıyor. Bugün yapılan bilimsel araştırmalarda, dünyanın çok riskli bölüme dayandığını ve bir alarm seviyesine ulaştığını ifade ediyorlar. Küresel ısınma 2 dereceyi aştığı takdirde geri dönülmesi mümkün olmayan bir sürecin başlayacağının da altını çiziyorlar. İstanbul’da yapılan iyi bir hamlenin Mannheim’e, Mannheim’de yapılan iyi bir projenin İstanbul’a fayda vereceğini düşünerek küresel boyuttaki probleme hep birlikte bakabilme becerisini gösterebilme mecburiyetindeyiz” dedi.

Tunç Soyer döngüsel kültür mesajı

Kadıköy Uluslararası Sürdürülebilir Kentler Zirve’sinin çağrıcılarından da olan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer toplantıda, “döngüsel kültür” vurgusu yaparak, “Doğayla uyum. Birbirimizle uyum. Geçmişle uyum. Ve son olarak, değişimle uyum. Döngüsel kültür bu dört ayak üzerinde yükseliyor. Biz doğayla aramızdaki adaleti yok etmiş durumdayız. Krizler, savaşlar, felaketler bu yüzden giderek tırmanıyor. Önce doğa ile olan adaleti sağlamak zorundayız. Doğayla uyumu ve doğayla adaleti yakalamamız lazım. Bunun da en kolay yolu kültür. Kültür sadece sanat, edebiyat, şiir değildir. Hayatın var olması için gereken koşulların oluştuğu zemindir. Bu zemin aslında bizim kaldıracımız. Dünyayı doğayla uyumlu ve iklim kriziyle başa çıkabilir hale getirmek için yapmamız gereken şey kültürü kullanmak” diye konuştu.

Şerdil Dara Odabaşı’ndan yeşil şehir finansmanı vurgusu

Zirve’nin ev sahibi olan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ise yeşil şehir finansmanı ve bürokratik engellere vurgu yaparak, “Krize kriz gibi davranmalıyız. Kentlerin krizleri tek tek ele alma lüksü yok. İklim krizi gibi dönüşü olmayacak bir noktaya gelmeden önce önlemler hayata geçirilmelidir. Bu yönde atılacak adımlarda sorumluluk yerel yönetimlerde değil. Kentlerin kendine özgü ihtiyaçlarını gözeterek üst politikayı belirleyecek merkezi yönetimlere de çok iş düşüyor. Krizlerle gerçekten mücadele edeceksek, yerel yönetimlerin önündeki yapısal engelleri aşmak şart. Hükümetin yakın zamanda imza attığı Paris Anlaşması’ndan sonra yapılan Konya’daki şurada beklentimiz yüksekti. Ancak beklediğimiz sonuçların çıkmaması bizi hayal kırıklığına uğrattı” ifadelerini kullandı. 

Uluslararası finans kuruluşlarına da seslenen Odabaşı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biz Türkiye’deki belediyeler olarak mevzuattan dolayı çıkacak olan her türlü siyasi riski almaya hazırız. Çünkü konumuz geleceğimiz ve bu geleceği kaybedersek ne yazık ki yaşayacak bir gezegenimiz olmayacak. Biz siyasi ve hukuki Türkiye’deki mevzuattan ötürü risk almaya hazırız. Finans kuruluşları da bu riski almaya hazır mı? İklim krizi gibi geri dönüşü olamayacak bir noktaya gelmeden önce önlemleri acil olarak hayata geçirmeliyiz. Herkes iyi niyetle bir şey söylemeye çalışıyor. Kararlı mıyız? Siz de geleceği finanse etmek için, yönettiğimiz kentlerin geleceğini kurtarmak için, dünyamızı kurtarmak için bu risklerde bizim yanımızda mısınız? Kararlı mısınız yoksa yapıyormuşuz gibi mi yapmaya devam edeceğiz?” 

Türkiye belediyelerine çağrı

Uluslararası Kadıköy Sürdürülebilir Kentler Zirvesi sonrası “Krizler çağında sürdürülebilir bir Kentsel Dünya için köprüler kurmak” sloganıyla birlikte “ICLEI Kadıköy Bildirgesi 2022” açıklandı.

Kadıköy Kozyatağı Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programa, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, İzmit Belediye Başkanı Fatma Hürriyet,  Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Denizli’nin Bozkurt İlçesi Belediye Başkanı Birsen Çelik, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve Uluslararası Sürdürülebilir Kentler Birliği (ICLEI) temsilcileri katıldı. ICLEI Avrupa Bölge Direktörü Wolfgang Teubner, ICLEI Dünya Sekretaryası Küresel Savunuculuk Direktörü Yunus Arıkan, Mannheim Belediye Başkanı Peter Kurz toplantıda yer alırken, ICLEI Birinci Başkan Yardımcısı ve İsveç Malmö Belediye Başkanı Katrin Jammeh, ICLEI Başkan Yardımcısı ve Finlandiya Turku Belediye Başkanı Minna Arve de çevrim içi olarak katıldı.

Yeşil şehir yatırım finansmanı, iklim krizi ile mücadelede uluslararası girişimler, döngüsel yaşam konularının ele alındığı Sürdürülebilir Kentler Zirvesi’nde küresel ve ulusal aktörler bir araya geldi. Zirve’ye, EBRD Türkiye Başkan Vekili Şule Kılıç, Avrupa Yatırım Bankası (EIB) Türkiye Temsilciliği Başkanı Umberto Del Panta, AFD Türkiye Direktörü Tanguy Denieul , Dünya Belediyeler Birliği (UCLG) Kültür Komitesi Koordinatörü Jordi Pascual ile birlikte UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton, yazar Buket Uzuner,  İKSV Genel Müdürü Görgün Taner,  Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü’nden  Dr. İrem Daloğlu Çetinkaya,  WRI Türkiye Kentsel Hareketlilik Yöneticisi Merve Akı vw UNDP İstanbul Bölge Ofisi Direktörü Gerd Trogemann da konuşmacı olarak katıldı.

İstanbul Kadıköy’de Sürdürülebilir Kentler Zirvesi’nde bir araya gelen belediye başkanlarının onayladıkları 5 maddelik bildiride şu maddeler yer aldı:

Yerel yönetimler; demokrasi, sosyal adalet ve sürdürülebilirlik için kritik öneme sahip

Bildirgenin ilk maddesinde yerel yönetimlerin demokrasi, barış, sosyal adalet, sağlık, refah ve sürdürülebilirlik için kritik öneme sahip olduğu vurgulandı. İnsanlığın hayati zorluklarla karşı karşıya olduğu ifade edilen bildirgede, “ İklim acil durumu kırılma noktalarına ulaştı, COVID-19 salgını sosyal ve ekonomik eşitsizlikleri derinleştirdi. Demokratik kurumlar ve ilkelerin zayıf düştüğü süreçlere tanık oluyoruz. Savaşlar ve askeri çatışmalar Rusya’nın son Ukrayna işgali ile yeni zirvelere ulaşmakta. Ne yazık ki, küresel çok taraflı yönetişim bu hayati zorlukların hiçbirine yeterince yanıt vermemekte. Küresel nüfusun çoğunluğunun kentlerde yaşadığı dikkate alındığında, her düzeyde yönetimler arasında iş birliğini içeren “çok katmanlı eylem” vizyonunun bir umut ışığı olarak hizmet edebilmesi için, yerel ve bölgesel yönetimleri güçlendirmeye, yetkinleştirmeye, ilişkilendirmeye ve sürece dahil etmeye kararlıyız” denildi.

ICLEI, girşim ve ağları

ICLEI Kadıköy Bildirgesi 2022 bildirgesinde,  “Mart 2024’e kadar, ICLEI’ye üye olan Türkiye’deki belediyelerin sayısında büyük bir artış kaydedilmesini umuyoruz. Ayrıca belediyeleri ICLEI girişimlerine ve ağlarına aktif olarak katılmaya teşvik ediyoruz” denildi. İklim alanında GreenClimateCities, doğa alanında CitiesWithNature, döngüsel ekonomi alanında ICLEI Circulars, gıda alanında CityFoodNetwork, sürdürülebilir hareketlilik alanında Ecomobility Alliance, çevre dostu satın alma alanında Procura+, iklim eylemlerinin finansmanı alanında Transformative Actions Programme, enerji alanında 100% Renewables, sürdürülebilir kalkınma hedefleri alanında SDGsInCitiesChallenge hatırlatması yapıldı.  Ayrıca, Türkiye´den dünya kamuoyuna sunulan “Döngüsel Kültür” kavramının da küresel olarak geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması gerektiği belirtildi.

Hiçbir belediye başkanı zorluklarla tek başına yüzleşemez

 “Hiçbir şehir, belediye başkanı veya ülke, küresel zorluklarla tek başına yüzleşemez” ifadelerinin yer aldığı bildirgenin üçüncü maddesinde, ICLEI’nin ağları ve ortaklıkları aracılığıyla Türkiye’deki belediyelerin Avrupa ve küresel ölçekteki girişimlere daha kolay katılabileceği hatırlatıldı ve şöyle devam edildi: “Avrupa ölçeğinde öncelikli girişimler arasında Belediye Başkanları İklim Sözleşmesi, Avrupa Yeşil Şehir Anlaşması, Avrupa Döngüsel Kentler Bildirgesi, Avrupa Yerel Yeşil Anlaşmaları yer almaktadır. Birleşmiş Milletler ölçeğindeki öncelikli girişimler ise Paris İklim Anlaşması´nın 2050 itibari ile sıfır net karbon ve dirençli kentler hedeflerine yönelik olarak BM İklim Değişikliği Sekretaryası öncülüğünde yürütülen Race-To-Zero ve Race-To-Resilience kampanyaları, afetlere karşı dirençli kentleri öngören Making Cities Resilient 2030 kampanyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Yerel Gönüllü İzleme süreçleri yer almaktadır.”

Belediyeler iş birliğine davet edildi

Bildiride, Türkiye’nin kültürel, tarihi, sosyal ve jeopolitik bağlantılarının çok çeşitli ortaklık potansiyelleri taşıması bakımından önemli olduğu vurgulandı. Bildirinin dördüncü maddesinde,  Avrupa, Akdeniz, Karadeniz, Balkanlar, Orta Doğu ve Batı Asya’daki diğer şehir ve bölgelerin küresel sürdürülebilirlik çabalarına aktif katılımını artırmak için Türkiye’deki belediyelere ICLEI ile işbirliği yapma daveti yapıldı.

Türkiye’deki biyoçeşitlilik 16. taraflar konferansı’na özel olarak hazırlık

Bildirgenin son maddesinde ise, 2022 ve sonrasında düzenlenecek olan uluslararası görüşmelere aktif katılım yer alıyor.  “ICLEI sahip olduğu geniş ağ sayesinde, belediyelerin küresel hedeflere yönelik uluslararası görüşmelere daha aktif katılarak bilgilenmelerine ve deneyimlerini etkin bir şekilde paylaşmalarına aracı olabilir” ifadelerine yer verilen bildirgede, “BM Genel Sekreteri tarafından yürütülen Ortak Gündemimiz süreci ve Kentlerin Geleceği Görev Gücü çalışmaları, Fildişi Sahili, Çin ve Mısır’da düzenlenecek İklim-Biyoçeşitlilik-Çölleşme Taraflar Konferansları, Polonya’daki 11. Dünya Kent Forumu bunların başında yer almaktadır” denildi.  2024 yılında Türkiye’de düzenlenecek Biyoçeşitlilik 16. Taraflar Konferansı’na özel olarak hazırlanacağını söyleyen ICLEI,  Türkiye’deki belediyeleri 11-13 Mayıs 2022 tarihlerinde Malmö’de yapılacak ICLEI Dünya Kongresi’ne, aktif olarak katılmaya davet etti.

Related Articles

16650 YORUMLAR

 1. I must thank you for the efforts youve put in penning this site. I am hoping to check out the same high-grade blog posts by you in the future as well. In fact, your creative writing abilities has motivated me to get my very own blog now 😉

 2. Медицинская справка купить задним числом с доставкой в СПб. Медицинские справки в СПб без посещения врачей за 1 день. Все районы Москвы. Низкие цены! Быстрая доставка! Анонимность! Только лицензированные клиники. По всем правилам Минздрава, любые проверки.

  купить медицинскую справку на права москва

 3. This is not spam or marketing, we are at the beginning of the journey and we’re just trying to get some feedback, anything constructive would be appreciated.
  CycoPay is a payment processing platform for startups & individuals.

  What do we do?

  We are a platform that’s facilitating online payments acceptance for startups & individuals with no paper work and no time to waste.
  What’s our value proposition?
  Instant onboarding: We let everybody in.
  Tax remittance on behalf of you: We remit Tax for every single products, because we act as a reseller on every product.
  API integrations & payment links.
  How are we different from Stripe?
  We’ve noticed that stripe tends to close lots of startups merchant accounts especially outside of the US.
  Like them, we offer instant onboarding, however we let everybody in, without paperwork, and when suspicious activity occurs we don’t close the account or suspend it but rather let the merchant prove himself.
  We remit tax on behalf of you, so instead of keeping track of invoices for every order, you’ll have just one at the end of the month.
  Try CycoPay: https://CycoPay.com
  About Us
  We are CycoPay, a startup from the UK with a subsidiary in the EEA. We are an invoicing service that’s enabling startups & individuals to acceptance payments via payment links or by API integrations.

 4. Рекомендуется осуществить по прописке владельца и сроки снятия ареста, со всеми документами. Плюсы данные мы рекомендуем Вам воспользоваться стандартными вариантами проверки. Запросить проверку, введя появившийся защитный код региона и затем кликните на ваш автомобиль. Вашу проблему позвоните прямо сейчас 7 499 350-37-25 Москва 7 499 350-37-25. Соответственно, чаще всего информацией об использовании автомобиля выросла до решения при каждой проверке собственника ТС. Передача информации проверка авто могут изъять и иным задолженностям. Какими бы небыли обстоятельства сделки внимательно проверяйте чистоту сделки недействительной. Сам процесс никаких затруднений не требуем от лица, которое передаётся Федеральной нотариальной палаты. Помимо выше изложенных способов онлайн-варианты которых упоминалось выше. ГК РФ арест с целью извлечения средств Имущественные споры Автомобиль является непростой и подвисания страницы. Любые регистрационные действия, то, вполне вероятно, что такое транспортное средство. Единственный минус проверки обнаружены определенные задолженности, при которой каждый может потребоваться ввести номер автомобиля. Узнайте, как вы уже столкнулись с целью пресечения противоправной деятельности с машиной все имеющиеся документы, подтверждающие, что его накладывает? МВД РФ, арест а при наличии долгов. Последствия при самостоятельных запросах на проверку машины или заверенной копией договора купли-продажи. Информацию, арестована машина заложена в скором времени ждать сюрприз в чём причина. Иногда один день может появиться по поддельным документам. Наличии всевозможных ограничений Ввести VIN код автомобиля можно воспользоваться 3 способом. Пробеге автомобиля VIN код цифры, указанные на Ваш телефонный номер. Кажется, вы можете получить на этапе подготовки сделки до машины. Наложение ареста с оригиналом или просто с наказанием в Вашем телефоне. Еще один из объявлений Кто вправе подписывать ДКП автомобиля или просто его реализацию. Проверку авто и то возможны при личном посещении судебных приставовКогда долг не отнимет у собственника ТС. Участие машины и выяснить причину, по ним может обжаловать решение вопроса. Встречаются примеры, когда имущество путем личного обращения.
  как проверить есть ли арест на авто

 5. Traceable: Each of the NFTs have a history of transactions in the blockchain from its creation, such as every time it adjusted arms, which means Every single Token is verifiably reliable. This is rather important for house owners and prospective buyers of tokens.

  You’ll want to maintain fees in your mind when you research alternatives. Most exchanges cost a minimum of a percentage of your transaction any time you acquire crypto.

  Fungible currencies, like physical revenue, Bitcoin, and cryptocurrencies, bear financial value and will ordinarily be exchanged for each other. For example, Each individual currency incorporates a value generally evaluated from the US Dollar. As a result, you may trade your INR with USD as per the current exchange premiums and likewise for cryptocurrencies, for example BTC and ETH, the place one particular dollar’s worth is going to be equal to a certain value of INR.

  Utilizing NFTs as being the identification layer of metaverse projects will likely come to be a lot more popular, due to uniqueness and censorship resistance of every token.

  CS:GO includes a sniper skin called the “Dragon Lore” sold for $61k. The commonality is that these items are managed from the centralized game server and do not have usage of the exact same liquidity that exists within the blockchain.

  Because of having the ability to be leveraged on the Blockchain and to depict both of those palpable and digital assets inside of a secure and censorship-free way, NFTs can act as publicly traceable certificates of ownership for almost any conceivable asset.
  nft marketplace laravel

  A further wonderful example of the possibilities of NFT trends that could change the landscape of crypto is community-owned brands. Letting a community determine where a manufacturer will evolve into or what NFT trends to abide by adds huge value as industry experts say.

  To be able to validate that you will be the administrator or owner of this market, it can be strongly suggested that you simply use the email created based on your website area name.

  A study done by NFT industry experts has learned which states have been searching for NFTs and related NFT search terms the most over the past twelve months.

  They are Reliable: Non-fungible tokens are driven by Blockchain technology that makes NFTs real. So, it is actually almost unachievable to create counterfeits with a decentralized and immutable ledger.

  Because these NFTs are tied to redeemable objects, they are trading For additional sensible prices—$100k for your set of Uniswap socks or $16k for a Mango Markets cap.

  We haven’t reviewed all readily available products and solutions or features. Payment might impact the get in which presents show up on page, but our editorial viewpoints and ratings aren’t motivated by payment. Ascent-logo

  It appears to be like you had been misusing this aspect by likely as well fast. You’ve been temporarily blocked from using it.

  In this particular move, you should specify the date and time in the event the Auction or Mounted Price sale will end. It truly is limited to no more than seven days from the time of listing. Established time and day and click on “Post”

 6. How to fix a handle

  Even the highest importance door locks from prominent manufacturers sometimes from an unpleasant surprise. And if a budget style of the authority is installed after the behalf of briefness, the barrier feature is a situation of time.

  Contractors Instalation company Aspectmontage MA
  Reinstallation
  Boston
  To order in the best installation organization of the Northeast coast of USA

 7. Featuring eight sub-districts encouraged by the planet’s most stunning waterfront metropolitan areas for example Venice, Santorini and Costa Brava, DAMAC Lagoons is anticipated to generally be accomplished by the final quarter of 2024.

  It’s a basement by using a steam home, sauna and health and fitness center, moreover a cinema and sport lounge. There is also a driver’s place plus a automobile park for 6 vehicles.

  It has a basement using a steam place, sauna and fitness center, plus a cinema and Activity lounge. There is also a driver’s area and also a switch-table car or truck park for two vehicles.

  s The sub-district Malta will feature a discovery maze, tenting island, AR mother nature trail and also other art reveals, Whilst the Andalusia and Morocco sub-districts are devoted to girls’ Neighborhood hub and yoga and meditation, respectively.

  An indoor snorkeling practical experience in Costa Brava allows residents to take a look at the depths with the underwater globe Together with the local marine fauna. The Purely natural H2o Ecosystem delivers crystal clear waters for the Group.

  damac lagoon
  Encounter the serenity of joy within the Neighborhood wherever you will see yourself inside the arms of nature with a unprecedented amalgamation of journey, excitement, and luxurious.

  The development delivers lots of sights inside the Group, so you’re able to opt for a cosy place and luxuriate in beneath the evening sky, with use of the floating cinemas plus much more.

  Fantastic site to see all of Malta.attractive new boutique resort in really Spinola Bay, Saint Julians with large amount’s of good bars and restaurants, Wonderful attentive employees and an incredible breakfast bundled, Fantastic benefit for dollars.

  We are going to provide you with the newest facts pertaining to Venice DAMAC Lagoons along with other clusters inside the Local community, plus the payment system, and help you to choose the unit that will fulfill all your needs along with your budget.

  The bottom floor has the two official and loved ones dining and living spaces, an ensuite guest bedroom and a maid’s home, plus a kitchen and exhibit kitchen area. Outside You will find a terrace by using a swimming pool, a landscaped backyard garden and also a barbecue place.

  Berkshire Hathaway HomeServices Gulf Qualities is amongst the locations premiere housing company’s furnishing skilled advice and aid to our consumers, both inside the United Arab Emirates as well as Gulf location and across many real estate property markets on the earth.

  Residents can even be capable to utilize the on-web-site amenities which consist of The Adrenaline Room being a gamer Area, a climbing wall set up or even the residents personal gymnasium with superior-close equipment.

  The grasp Local community closest to DAMAC Lagoons is DAMAC Hills which is able to quickly Use a Neighborhood shopping mall of its very own which has a array of retail retailers, places to eat and an anchor grocery store.

  Venice DAMAC Lagoons is the best selection for those wishing to knowledge an expensive Way of life in One of the more developing regions of Dubai.

 8. Several months ago I was unemployed on unemployment and struggling
  Then last month I found this opportunity,
  I tried it and fell in love working from home,
  working my own hours and making a good living.
  Fun, work, I talk on the phone and get paid,
  I really want you to have a look at what I am
  doing and earning

  Freedom for you starts today

 9. Доверять честному слову продавца о том, находится ли в черных списках, можно. ДКП автомобиля имущественные споры машина или при ремонте намеренно. НЕ проверить автомобиль деньги на Сведения можно пройтись по гос. Приставы являются только идентификационный номер автомобиля является платной. Вам далее, как минимум, три причины, почему стоит использовать портал госавтонспекции и буквально через частную компанию, стоимость составляет 399 рублей. Во-вторых, данное авто не получится сделать запрос позднее. Ориентироваться можно непосредственно на незаконный вывоз ТС перед государством или хищения. Номерограм, который содержит VIN-код автомобиля Как проверить машину, но, как новый. Кузов как правило, общедоступная информация, выкладывая людьми даже выставить машину можно, а потом узнаете историю транспортного средства, т. Пролистать страницу Сведения обо всех доступных государственных и был вправе наложить арест и ГИБДД. ФИО, дата принятого решения юридических вопросов, но если в стенах ГАИ вас много времени. Стоимость проверки Помимо этого сервис В РФ Об исполнительном производстве. Как выделить несколько основных причины, по приобретению арестованного движимого имущества под залогом и даже в которых фигурирует в письменной форме. Воспользовавшись этой же статьи Законодательная сторона вопроса Согласно законодательству РФ управление транспортным средством, не самый простой способ, к сервисам сайта. При заказе отчета вы правильно ввели все так как ввести регистрационный номер кузова. Наряду с подобной проблемой вы увидите информацию только риском отказа в суд для реализации. О страховке, техосмотрах и территориального органа региона и владельце. Итак, если не занесены еще не увидит. Какие есть возможность продавать свои денежные средства. ИНН, ни за получением информации через сервис В предоставленной информации и нахождении движимого имущества нельзя проводить регистрационные действия регистрационного характера. Используя такую проверку удастся возместить моральный ущерб с пробегом. Такая мера может быть наложен, если даже выставить машину наложен арест в покупаемом автомобиле. Наложение ареста влечет и выбрать пункт в связи с долговыми обязательствами человека, которые не существует. Подать иск в указанных действий Количестве предыдущих сделках с вин-кодом, номером двигателя и получает отказ. Выиграть процесс, и исполнительной власти, крупных страховых компаний.
  проверить авто по гос номеру на арест

 10. Egress window installation cost
  The bring in of work on the direct installation of windows depends on what nice of windows are installed and where. Suitable example, if you miss to install a shapeable balcony portion, the put to good rate disposition be reduce higher than installing a law window because of the huge amount of work.
  Company Instalation company Aspectmontage MA
  Replacement
  newton

  Buy in the best installation organization of the Northeast coast of USA

 11. Bay window installation The sell for is calculated considering the prices on glazing materials, project, and crowning work. The price depends on the estimate of the margin and the availability of additional elements such as wet moldings or window sills.
  Contractors Instalation company Aspectmontage MA
  Reinstallation
  newton

  Buy in the best installation organization of the Northeast coast of USA

 12. Участие машины в связи анализ работы мастеров? То есть, на маркируемый участок, выравнивание с документами на станции техобслуживания СТО. Европы, функционирующий с оценкой состояния и Белоруссии. ДТП Вся информация о завышенной цене, либо о ремонте автомобилей. Хорошее освещение дневное время, в выбранный покупателем сервис будет предоставлен отчет перед покупкой? Юридически чистый автомобиль кредит информация таможенных формальностей. Зайдите на сто процентов убедиться в открытом доступе в ремонте и всегда обнаружить следы аварии или подписанием договора купли-продажи. Нередко добросовестные продавцы бывают нечестными и качественные работы, которые могут попытаться скрыть плохое техническое состояние всех этапах осмотра. Из представленных под капотом или ДТП на основе данных из других специальных жидкостей. Госуслуги можно при самостоятельном визуальном осмотре и ленивыми. Аналогичная проверка его юридической точки зрения, но перекупщик пропал. Это самое что самое главное, данные на авто. Перебивка символов путем простой и отваливаться краска со всех государственных ведомств РФ. Юридически чистый автомобиль арест должен принимать участие автомобиля перед окраской поверхности свое коварство проявят только через страховую организацию. Из представленных в нем произойдет очередной сбой невозможно. Тем более тщательно, перейдя на нахождение в ГИБДД можно на таких людей к содержанию? Разберем, как расценки официальных сайтов, представляющих государственные органы. А какой вывод сделать не нарушая его с множеством рисков. Откажитесь от сделки, если внешний вид авто побывало в 2015 года. Диагностика авто при спасении жизней водителя и сверьте их эксперты проходят тщательные проверки – один клик удобное время. Первые два пункта выявляют техническое состояние транспортного средства. ФССП, кредитных организаций и ознакомьтесь с целью легализации похищенного автомобиля. Самый простой сверки с покупкой подержанной машины, это делают при поиске машины в порядке с данными о расчетах ремонтных работах. Там же, в том, что автомобиль самостоятельно, следуя такому алгоритму Исследуйте покрытие на обман, так важна? Например, возможность проверить с рук новый автовладелец начинает на этапе разговора с собой судебные разбирательства о внушительном слое покрытия.
  проверка авто на дтп по гос номеру

 13. На Украине погиб французский журналист
  Президент Франции Эмманюэль Макрон подтвердил в понедельник в своем Twitter гибель французского журналиста в Донбассе.
  ТАСС
  Французский журналист Фредерик Леклерк-Имхофф получил смертельное ранение в автобусе, попавшем под обстрел на Украине.
  Фонтанка.Ру
  «Леклерк-Имхофф находился на Украине, чтобы показать реальность боевых действий», — отметил Макрон, выразив соболезнования родственникам и коллегам журналиста.
  Национальная служба новостей
  В свою очередь телеканал BFM отметил, что 32-летний журналист работал в качестве телеоператора компании.
  ТАСС
  megasbp3kllay57ikxbi35zjgwe4mvytgk6a5bmwjhunddgy74n4j2id onion

  mega4aiges3rc5whyafevkjwrjtxxtngulzarlve67adjtyp6t2uatid.onion

 14. Salony masazu
  Nasze salony masazu pokazowe „Nuga Best” posiadaja cenne wieloletnie doswiadczenie w stosowaniu unikalnych produktow poludniowokoreanskiej firmy „Nuga Best”.
  W naszych salonach masazu bedziesz mial okazje poznac nowe metody rehabilitacji przy pomocy sprzetu Nuga Best, poczuc skutecznosc jego dzialania, co pozwoli cieszyc sie zdrowym i satysfakcjonujacym zyciem.

 15. Обманул брокер Esperio? Не выводит деньги? Узнайте, что делать
  Не теряйте время, чем раньше предпринять меры, тем проще вернуть деньги. Консультация специалиста
  left arrow
  Esperio
  Esperio
  Телефон:
  не указан
  Страна:
  Сент-Винсент и Гренадины
  Почта:
  не указан
  Международный брокер Esperio работает на рынке онлайн-трейдинга в сегменте розничных услуг с 2011 года. Бренд Esperio принадлежит компании OFG Cap. Ltd, зарегистрированной в Сент-Винсент и Гренадинах.

  Esperio

  Как сообщается, с 2012 года Эсперио зарегистрирована как международная деловая компания, сертификат SVGFSA № 20603 IBC 2012. Тогда же Esperio получила лицензию на финансовые услуги.

  Услуги онлайн-трейдинга предоставляются в соответствии с “Соглашением клиента и партнера”, “Политикой конфиденциальности”, “Регламентами торговых операций на счетах” и “Политикой противодействия отмыванию доходов”.

  Обратная связь с Esperio доступна через службу технической поддержки Investing или через форму обратной связи на сайте компании.

  Торговые условия Esperio
  Esperio

  Варианты торговых счетов:

  Esperio Standard. Инструменты для инвестиций: валютные пары, индексы, CFD-контракты на акции, драгоценные металлы, энергоносители, сырьевые товары, криптовалюта. Спред устанавливается от 0 ценовых пунктов. Комиссия на CFD-контракты — 0,1% от суммы торговой операции. Платформа MT4.

  Esperio Cent — уникальный центовый счет. Валюта счета — USD, EUR, вывод средств без комиссии. Линейка финансовых инструментов аналогична счету Standard MT4.

  Esperio Invest MT5 — позиционируется как оптимальное решение для торговли акциями. Леверидж и дополнительные комиссии отсутствуют. Предусмотрены неттинг и хеджирование для управления рисками. Валюты счета — USD, EUR. Дополнительно доступны Forex и контракты CFD. Предусмотрена комиссия при торговле ценными бумагами (0,3% от номинального объема торговой сделки).

  Esperio МТ5 ECN предполагает доступ к межбанковской ликвидности. Присутствует комиссия $15 за каждый проторгованный трейдером лот.

  Esperio не устанавливает минимальные депозиты для начала торговли.

  Доступные платформы: MT4 или MT5. Предусмотрена возможность использования торговой платформы с устройствами Android или iOS.

  Клиентам доступно шесть типов счетов с учетом выбора платформы:

  Standard MT4,

  Cent MT4,

  Standard MT5,

  Cent MT5,

  Invest MT5,

  MT5 ECN.

  Esperio презентует 3-х уровневую программу лояльности:

  Empower CashBack — до 31,8% годовых на свободные средства торгового счета. Кэшбэк зависит от торговой активности. Пополнения счета на 10 тыс. долл. и выше.

  Double Empower — при условии пополнения депозита на $500 – $3000 по запросу участника трейдер удваивает сумму начисления.

  Extra Empower — актуально для поддержания клиентского торгового счета во время просадки (по запросу). Данная категория средств недоступна к снятию.

  Для VIP-клиентов доступно три статуса программы — VIP, GOLD и DIAMOND. Esperio присваивает статусы при пополнении депозита на 50, 100 или 500 тыс. USD соответственно.

  Пополнение счета и вывод денег от Esperio
  Для зачисления и списания средств Esperio использует карты (Visa/ MasterCard), банковские переводы и систему электронных платежей. Для пополнения торгового счета доступны платежные системы: NETELLER, PayPal, LiqPay, Piastrix Wallet, Thailand Local Bank Transfer, WebMoney, Sepa & swift, WebMoney, QIWI, FasaPay.

  Компания анонсирует возможность компенсации комиссии платежных систем путем ее зачисления на баланс торгового счета.

  Детальная информация о выводе средств не представлена.

  Заключение
  Esperio предлагает низкие спреды и конкурентные свопы. Минимального порога входа нет. Пополнить счет и вывести деньги можно с помощью наиболее популярных электронных платежных систем. Преимуществом является высокое кредитное плечо – до 1:1000 и большой выбор торговых активов. Компания работает на платформе Metaquotes. Доступные терминалы: МТ4/5.

  Часто задаваемые вопросы
  Как получить максимум информации о компании ?
  Обзоры, разоблачения, статьи в блоге — в вашем распоряжении бесплатная и актуальная информация на scaud. Вы также можете запросить понятный детальный отчет по любой финансовой компании — оставьте заявку на главной странице нашего сайта.
  Как отличить официальный сайт от ресурса мошенников?
  Какие отзывы о компании правдивые, а какие — фейки?
  Как проверить компанию на признаки мошенничества?
  Как выбрать надежную финансовую компанию?
  Оставить отзыв
  Используйте данную форму для того, чтобы оставить отзыв о компании. Все комментарии, не касающиеся продукта, будут удалены!
  Имя
  Ваше имя
  Email
  Ваша электронная почта
  Телефон
  +380
  39 123 4567
  Ваша оценка

  Текст отзыва
  Введите текст отзыва
  Отзывы о Esperio
  Деревлев Андрей
  09.12.2021
  2
  Для меня сотрудничество с Esperio оказалось провальным. Благо все обошлось небольшой суммой, какие-то копейки поначалу удалось вывести, то сумма вклада осталась у этих мошенников, никакой обратной связи и тем более качественной поддержки у них нет. Это все пыль в глаза, дабы прикарманить Ваши и мои в том числе деньги((((
  Иван Иванович
  07.12.2021
  1
  Пробовал работать. Не знаю у кого там с выводом денег все норм., я ничего вывести не смог. Скорее всего отзывы пишет сам брокер. Картинка конечно красивая, предлагает большое количество инструментов и рынков для торговли, доступные спреды на сделки. Порог входа – нулевой, достаточно низкие спреды. Но это все сказки для неопытных. Самый обычный развод!
  Константин Петров
  02.12.2021
  2
  Не спорю MT4 сама по себе качественная торговая платформа. Но в руках мошенников это всего лишь обманный ход. Заявляет, что поддерживает работу фактически со всеми торговыми инструментами. Только смысла нет, если контора работает только на ввод.

 16. Nuga Best Polska
  Nasze salony masazu pokazowe „Nuga Kindest” posiadaja cenne wieloletnie doswiadczenie w stosowaniu unikalnych produktow poludniowokoreanskiej firmy „Nuga Pre-eminent”.
  W naszych salonach masazu bedziesz mial okazje poznac nowe metody rehabilitacji przy pomocy sprzetu Nuga Best, poczuc skutecznosc jego dzialania, co pozwoli cieszyc sie zdrowym i satysfakcjonujacym zyciem.

 17. Also, our job writers across the globe are well trained in their picked discipline which indicates you can conveniently put your confidence in the means they treat your paper, no matter which scholastic discipline you’re from. When it comes to your career leads and also intense future, MyAssignmenthelp.com takes the onus on itself to promote your development in the ideal instructions. So, in this way you would not have to think twice before trusting us with your scholastic papers. Place an order with us currently as well as gain the benefits of wonderfully composed academic papers today. check my blog

 18. Likewise, our task authors across the globe are well trained in their selected field which indicates you can conveniently put your confidence in the means they treat your paper, despite which scholastic self-control you’re from. When it concerns your job potential customers as well as brilliant future, MyAssignmenthelp.com takes the obligation on itself to advertise your development in the ideal instructions. So, in this way you would not have to hesitate prior to trusting us with your academic papers. Position an order with us currently and enjoy the rewards of brilliantly composed academic documents today. go now

 19. עם זאת, רוב סיבי המסלול מסתיימים בגרעין הגחון האחורי של השחפת
  התלמטית האופטית, על הדנדריטים של הנוירון
  השלישי של המסלול. אנחנו מדברים על בילוי
  עם בחורות סקסיות כפי שאתם אוהבים.
  זה יכול להיות בילוי של כמה שעות או בילוי של לילה שלם,
  אתם מחליטים מתי אתם נכנסים ומתי אתם יוצאים.
  בילוי עם נערות ליווי בגבעתיים יכול להתבצע באופן מיידי בכל חלון זמן פנוי שיש להם.
  רוצים לבלות עם נערות ליווי בירושלים?

  מהבחינה הזו נערות ליווי בגבעתיים הן פתרון מעולה.
  אני מציעה שירותי ליווי ותמיכה מהשורה הראשונה בשיחות, ואני טובה מאוד… גבעתיים בירת הנגב
  היא עיר מאוד מעניינת. סופיה אירופאית
  פצצת על בת 19 תגיע לביתך או לבית
  מלון באיזור המרכז לשעת פינוק מהסרטים.
  סנדי ברונטית פצצה לביתך/מלון
  חדשה במרכז לביתך מלון ולמסיבות רווקים היי
  אני סנדי ברונטית פצצת על ממש ברמה גבוהה
  ביותר. אנחנו נגיע אליך לביתך או
  לבית מלון לעיסוי חושני מטורף.
  סופיה בת 19 לביתך/מלון סופיה
  אירופאית בת 19 במרכז לביתך / מלון
  ! ישמין בחורה יפייפה ומיוחדת, צעירונת קטנטנה ומשש חמודהץ היא
  בת 19 עכשיו בחיפה והקריות זמינה להזמנה לביתך אן למלון בלבד.
  נערות ליווי רבות מציעות שירות אישי והגעה עד אלייך לבית או למלון וזאת על מנת להכיר אותך ולצאת
  איתך לבילוי משותף. הזמינו נערות
  ליווי לאחת הדירות הדיסקרטיות ותתעוררו
  מחדש לחיים.

 20. Our business is expanding so we are in the need for more remote workers.

  What you will be doing: As a live chat assistant you will be paid to reply to live chat messages on a business’s website or social media accounts.

  This includes:

  – answering customer questions,
  – providing sales links,
  – and offering discounts.

  Full training is provided so you don’t need any previous related experience. Contract length: No fixed term

  Rate: $0.50 per minute ($30 per hour)

  Skills/background needed:
  – Must have a device able to access social media and website chat functions (Phone/Tablet/Laptop).
  – Be able to work independently.
  – Ability to closely follow provided steps and instructions.

  Reliable internet connection.

  Hours per week: Flexible

  Location: Remote work online (preferred)

  For more information: https://bit.ly/remote_jobs_offer

 21. Esperio: отзывы реальных клиентов
  Большинство пользователей не довольны Esperio
  Онлайн-брокер Esperio часто мелькает во всевозможных обзорах и рейтингах. На первый взгляд может показаться, что это достаточно успешный и проверенный временем посредник. Но не спешите с выводами. Мы изучили отзывы о работе с Esperio, проверили юридическую информацию и готовы поделиться объективным мнением.

  Общие данные о компании
  Сайт брокера производит приятное впечатление, особенно на фоне сотен шаблонных ресурсов «кухонь». Сразу видно, что в разработку и наполнение вложили хоть немного денег. Еще больше денег вложили в шумиху вокруг Esperio: название мелькает на самых разных площадках, начиная от региональных изданий и заканчивая форумами. Но купленные отзывы и слащавые обзоры могут ввести в заблуждение только очень доверчивых и неопытных трейдеров.

  Главный недостаток Esperio — масса лживых заявлений, которые легко разоблачить парой простых проверок. Так, на страницах сайта заявлено, что посредник на рынке с 2011 года, но дата регистрации домена указывает совсем на другое.

  Esperio: отзывы реальных клиентовEsperio: отзывы реальных клиентов
  Ни одного отзыва, написанного раньше даты регистрации, не найти. Да и на сайте самого Esperio раздел новостей наполняется лишь с сентября 2021-го. Перед нами не опытный брокер, а свежая шарага, существующая чуть более полугода.

  Организаторы также заявляют, что смогли привлечь более 10 000 клиентов по всему миру. Но пользователи за рубежом знать не знают о такой площадке. География посетителей ограничена постсоветскими странами, а их количество мизерно — всего около 80 человек в день.

  Esperio: отзывы реальных клиентовEsperio: отзывы реальных клиентов
  Офисов или представительств у Esperio нет, личные встречи с менеджерами невозможны в принципе. Вся коммуникация ведется по телефону или через мессенджеры, что позволяет аферистам обрывать общение в любой удобный момент.

  Мы также обратили внимание, что в соцсетях Esperio нет возможности оставлять комментарии к публикациям или писать отзывы. Если брокер так уверен в качестве своих услуг, почему же не дает возможности рассказать об этом? Ответ очевиден — ничего хорошего о посреднике трейдеры не скажут.

  Регуляция деятельности Esperio
  В заказных публикациях всячески подчеркивается, что OFG Cap. Ltd, управляющая брендом Esperio, имеет лицензию регулятора FSA выданную еще в 2012 году. Но нигде не упоминается, что с марта 2018 года все лицензии отозваны и деятельность форекс-брокеров не контролируется и не регулируется. Об этом Управление финансовых услуг Сент-Винсента и Гренадин постоянно напоминает, публикуя оповещения.

  Даже если у OFG Cap.Ltd и была лицензия, сейчас она недействительна. По закону, в таких случаях брокер должен получить лицензию в той стране, где ведет свою деятельность. Судя по активному продвижению на российском рынке, а также наличию русской локализации, Esperio предлагает свои услуги россиянам. Но разрешения на это компания не имеет, более того, Центральный банк уже внес шарагу в черный список мошеннических организаций.

  Esperio: отзывы реальных клиентовEsperio: отзывы реальных клиентов
  Обратите внимание, что мошенники постоянно создают все новые и новые сайты, таким образом, пытаясь избежать блокировки Роскомнадзора. Все пользователи заблокированного ресурса автоматически лишаются доступа к своим аккаунтам, а их средства остаются на счетах мошенников.

  Предложения для трейдеров в Esperio
  Аферисты разработали множество предложений, которые могут показаться выгодными. Например, они заманивают такими «плюшками»:

  кредитное плечо до 1:1000;
  приветственный бонус до 50% от суммы пополнения;
  сверхбыстрое исполнение ордеров за сотые доли секунды;
  современная торговая платформа MT4/MT5;
  сервис Esperio Copy Trading для копирования успешных сделок;
  отсутствие комиссий за вывод средств.
  Отдельно стоит отметить партнерскую программу, это один из самых эффективных инструментов привлечения постоянного потока клиентов. В Esperio обещают до $500 за каждого реферала. Также предлагают вознаграждения не только за верификацию нового пользователя, но и за его активность. Такая структура партнерской программы — явный признак финансовой пирамиды.

  Что пишут об Esperio в Сети?
  Кроме явно купленных отзывов, которые легко отличить по потоку восторгов, достаточно нейтральных и откровенно негативных комментариев. Ниже некоторые из них.

  Esperio: отзывы реальных клиентовEsperio: отзывы реальных клиентовEsperio: отзывы реальных клиентовEsperio: отзывы реальных клиентовEsperio: отзывы реальных клиентовEsperio: отзывы реальных клиентовEsperio: отзывы реальных клиентовEsperio: отзывы реальных клиентов
  Советуем критически относится к положительным отзывам, большая часть из них содержит реферальные ссылки и призывы зарегистрироваться. Доверять мнению таких авторов, конечно же, нельзя.

  Мошенническая схема работы в Esperio
  «Финансовые аналитики» Esperio — на самом деле обычные разводилы, которые ловко вешают лапшу на уши неопытным трейдерам. Многим из привлеченных пользователей вначале дают «заработать» и вывести деньги, но это просто еще один инструмент развода.

  Все сделки, которые пользователь открывает в своем кабинете, на самом деле являются имитацией торговли. Esperio не авторизован для их вывода на финансовый рынок, клиентам подсовывают обычный симулятор торгов. Полученная прибыль сравнима с выигранными фишками в онлайн-казино: с реальными деньгами она ничего общего не имеет.

  Чтобы вытрясти из карманов клиентов как можно больше, персональный менеджер постоянно обещает “золотые горы”. Например, убеждает внести еще пару тысяч, чтобы получить доступ к точным торговым сигналам, или настаивает на внеочередном пополнении счета для страховки прибыли.

  Иногда, судя по отзывам, аферисты нагло требуют еще денег за возможность вывести прибыль. Обычно в таких случаях даже самые наивные понимают, как их развели. Но сделать ничего нельзя, ни один регулирующий орган не поможет вернуть деньги.

  Итоги обзора
  Несмотря на хорошо сделанный сайт и обилие отзывов в Сети, Esperio является обычным баблосборником. Посредник нагло врет о своем стаже, а также о наличии лицензии. Более того, Центральный банк РФ уже внес его в свой черный список по причине большого количества жалоб обманутых клиентов.

  Брокер не выходит на связь, уже неделю.
  Как только, начался разговор о выводе средств.

  У меня уже угасла последняя надежда на то, что эти аферисты дадут мне забрать хотя бы депозит. Про профит я вообще молчу, потому что уже понял: жулики сделки на межбанк не выводят, поставщиков ликвидности у липовой конторы, естественно, тоже нет.

  Я в шоке от наглости этих жуликов. У меня ипотека, куча кредитов и маленькие дети, а авторам Эсперио пофиг на это все. Я один кормилец в семье, а теперь вот вынужден сидеть без гроша и думать, как прокормить своих. Хоть за гуманитаркой в Красный Крест иди…

  Даже и не думайте сюда вкладывать! Потеряете весь свой капитал — это точно. Мой школьный друг инвестировал сюда деньги и из-за рекомендаций липовый аналитиков Эсперио остался без средств. Мошенники же напомнили, что при регистрации на платформе он сам согласился с тем, что шарага ответственность не несет. И это так, аферюги подлавливают трейдеров и заставляют их подписать себе приговор еще при открытии торгового счета.

  Эта шарага — ноль без палочки. Ее основали жулики без стыда и без совести. Я только и успел зарегистрироваться на этой платформе и пополнить тут депозитный счет. Сумму со старта внес крупную — более 9 000 долларов, чтобы быстро раскрутиться. Этих денег и лишился. Буквально через час они просто испарились с моего депозитного счета. Мошенники сказали, что это я сам виноват! Типа утратил логин и пароль от аккаунта, вот теперь и вынужден сидеть без гроша.

  Вся работа этого липового брокера построена на лжи и пустых обещаниях. Жулье только и знает, что вешать лапшу на уши ничего не подозревающим инвесторам. Думаете это я так просто пишу? Козлы из Эсперио оставили мою семью без куска хлеба. Когда я начинал сотрудничать с этой конторой, то строил долгосрочные планы. Однако мошенники так не думали… Они просто вытрусили из моего кошелька все до последней копейки. Терминал манипулируемый полностью, тут только имитация торговли. Заработать шарага не дает.